Turniej na zapis maksymalny
09 marca 2019
suma 4 Lublin, Zamość, Biała, Chełm

M-ce Nr Imię i nazwisko WK Okręg ID PZBS +/- Wynik
1 5  Elżbieta Waniurska 7.0 LU   07939 K +18.27 66.92
 Grzegorz Kułak 13.0 LU   02507
2 30  Grzegorz Cieślak 4.0 LU   13993   61.90
 Jan Wawryniuk 4.0 LU   07995 S
3 35  Marek Michalczyk 3.0 LU   11089   56.80
 Paulina Malesa 0.0 LU   19554 KJ
4 20  Dariusz Serafin 4.0 LU   11940   56.79
 Janusz Borek 1.5 LU   15868
5 3  Andrzej Lewicki 3.0 LU   02514 +10.80 56.64
 Dag Opolski 3.0 LU   02528
6 2  Tadeusz Niedźwiadek 7.0 LU   02525 +10.80 56.50
 Konrad Codello 11.0 LU   02472 N
7 17  Wiesław Teresiński 5.0 LU   07994 N   56.23
 Jerzy Grela      
8 25  Edward Molas 3.0 LU   07978 S   55.75
 Jerzy Jasiński 3.0 SW   07966 S
9 10  Robert Szabla 2.5 LU   16446 +10.80 55.50
 Piotr Sopiński 3.0 LU   02552
10 7  Jacek Baka 11.0 LU   02462 S +10.80 53.80
 Paweł Zaleski 4.0 LU   02572
11 19  Janusz Wesołowski 13.0 PK   07722   53.75
 Jarosław Ostrowski 4.0 LU   07981
12 38  Piotr Frankowski 4.0 LU   10709   53.61
 Zdzisław Herbut 5.0 LU   07965
13 15  Mieczysław Buczek 4.0 LU   08004 N   53.56
 Zdzisław Senderek 2.5 SW   08987 N
14 8  Jarosław Kaczorowski 12.0 LU   02489 S +10.80 53.55
 Cezary Komajda 11.0 LU   02496
15 11  Andrzej Pertkiewicz 5.0 LU   13033 S   51.68
 Krzysztof Chabrowski 4.0 LU   02470 S
16 34  Dariusz Wysocki 2.0 LU   13214 S   51.34
 Czesław Chruściel      
17 9  Jerzy Tarajko 4.0 LU   02559 S +10.80 51.17
 Marek Osiński 3.0 LU   07952 N
18 27  Andrzej Denysiuk 2.5 LU   07963 S   51.09
 Mariusz Kalita 0.0 SW   08013
19 29  Zbigniew Grzesiuk 3.0 LU   08010 N   50.07
 Andrzej Gnaś 1.5 LU   15197
20 28  Jerzy Smolbik 0.5 LU   08031 S   49.82
 Leszek Ćwil 2.5 LU   09299
21 23  Józef Małysz 5.0 LU   08986 S   49.24
 Andrzej Potrzyszcz 5.0 LU   08026 S
22 13  Stanisław Wieczorek 3.0 LU   07935 S   48.95
 Jerzy Karwacki 3.0 LU   11836 S
23 16  Piotr Zawiślak 5.0 LU   08043   48.75
 Gabriel Szarafin 5.0 LU   07991 S
24 33  Tymoteusz Bubak         48.46
 Krzysztof Grabarz 2.0 LU   15734
25 37  Edward Stefaniak         48.18
 Ireneusz Grabowski 0.0 LU   19550
26 21  Andrzej Szajna         47.62
 Halina Szarafin 0.0 LU   19452 KS
27 26  Jan Czarniecki 4.0 LU   08005 N   47.33
 Zbigniew Oleszczuk 3.0 LU   12865 N
28 12  Zbigniew Hałaczkiewicz 5.0 LU   07158 S   45.85
 Lech Adach 5.0 LU   10687 N
29 24  Wiesław Pawelec 5.0 LU   07986 S   44.99
 Piotr Bojanowski 5.0 LU   09217 S
30 6  Leszek Młodziński 4.0 LU   02522 S +10.80 44.85
 Edward Wójcik 4.0 LU   11828 S
31 31  Wiesław Betiuk         44.72
 Henryk Prędkiewicz 1.0 LU   08027 N
32 22  Andrzej Madej 2.0 LU   08019 S   44.57
 Grzegorz Typek      
33 32  Regina Zając 2.0 LU   15011 K   42.40
 Stanisław Matusz 5.0 LU   07976 S
34 4  Marek Kiciak 1.0 LU   12630 S +10.80 42.32
 Marian Borowicz 2.0 LU   10690 N
35 36  Ireneusz Maj         41.60
 Piotr Górecki      
36 18  Adam Skórka         41.42
 Janusz Hamerski 1.5 LU   08011 S
37 1  Alicja Jaskulecka 1.5 LU   18495 KJ +10.80 32.97
 Jakub Wieleba 1.0 LU   18494 J

Protokoły

Zbitka z Lublina, Zamościa, 
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

ROZDANIE NR 1         ROZDANIE NR 2         ROZDANIE NR 3
      ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY 
 NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW 
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
 14  1 średnia 18.0 18.0  14  1 średnia 18.0 18.0  14  1 średnia 18.0 18.0 
  4 11   -400 10.6 25.4   4 11 300   31.7  4.3   4 11   -50  5.3 30.7 
 10  8   -100 19.1 16.9  10  8 200   27.5  8.5  10  8 150   18.0 18.0 
 12  5   -440  4.3 31.7  12  5   -100  3.2 32.8  12  5 400   27.5  8.5 
  3  9  50   25.4 10.6   3  9 500   35.9  0.1   3  9 400   27.5  8.5 
  2 13   -400 10.6 25.4   2 13 100   13.8 22.2   2 13 400   27.5  8.5 
  7  6   -590  1.1 34.9   7  6 110   19.1 16.9   7  6 430   34.9  1.1 
 26 15   -50 21.2 14.8  26 15 100   13.8 22.2  26 15 400   27.5  8.5 
 19 22 420   33.8  2.2  19 22   -100  3.2 32.8  19 22   -50  5.3 30.7 
 16 25   -400 10.6 25.4  16 25 100   13.8 22.2  16 25 110   10.6 25.4 
 20 21   -590  1.1 34.9  20 21   -100  3.2 32.8  20 21 400   27.5  8.5 
 24 17  50   25.4 10.6  24 17   -100  3.2 32.8  24 17 130   13.8 22.2 
 18 23   -420  6.4 29.6  18 23 150   24.3 11.7  18 23   -100  0.1 35.9 
 32 27   -140 15.9 20.1  32 27 100   13.8 22.2  32 27 150   18.0 18.0 
 28 31  50   25.4 10.6  28 31 300   31.7  4.3  28 31   -50  5.3 30.7 
 29 30   -140 15.9 20.1  29 30  50    8.5 27.5  29 30 130   13.8 22.2 
 38 33 150   29.6  6.4  38 33 150   24.3 11.7  38 33 210   21.2 14.8 
 34 37 420   33.8  2.2  34 37 300   31.7  4.3  34 37   -50  5.3 30.7 
 35 36 420   33.8  2.2  35 36 140   21.2 14.8  35 36 430   34.9  1.1 

ROZDANIE NR 4         ROZDANIE NR 5         ROZDANIE NR 6
      ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY 
 NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW 
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
  8  7   -200  2.2 33.8   8  7   -490  5.7 30.3   8  7   -140 12.7 23.3 
 14  2 średnia 18.0 18.0  14  2 średnia 18.0 18.0  14  2 średnia 18.0 18.0 
  5 11   -100 25.4 10.6   5 11   -150 33.7  2.3   5 11   -140 12.7 23.3 
  1  9   -150  6.4 29.6   1  9   -490  5.7 30.3   1  9   -140 12.7 23.3 
 12  6   -200  2.2 33.8  12  6   -400 31.4  4.6  12  6   -140 12.7 23.3 
  4 10   -100 25.4 10.6   4 10   -460 18.0 18.0   4 10   -140 12.7 23.3 
  3 13   -100 25.4 10.6   3 13   -460 18.0 18.0   3 13   -100 29.6  6.4 
 26 16   -100 25.4 10.6  26 16   -490  5.7 30.3  26 16   -140 12.7 23.3 
 20 23   -100 25.4 10.6  20 23  50   35.9  0.1  20 23   -140 12.7 23.3 
 17 15   -130  9.6 26.4  17 15   -460 18.0 18.0  17 15   -140 12.7 23.3 
 21 22  90   33.8  2.2  21 22   -460 18.0 18.0  21 22   -90 31.7  4.3 
 25 18   -110 14.8 21.2  25 18   -430 28.1  7.9  25 18   -140 12.7 23.3 
 19 24   -130  9.6 26.4  19 24   -430 28.1  7.9  19 24   -140 12.7 23.3 
 32 27   -110 14.8 21.2  32 27   -460 18.0 18.0  32 27   -140 12.7 23.3 
 28 31 100   35.9  0.1  28 31   -490  5.7 30.3  28 31 200   35.9  0.1 
 29 30   -200  2.2 33.8  29 30   -460 18.0 18.0  29 30   -140 12.7 23.3 
 38 33   -100 25.4 10.6  38 33   -990  0.1 35.9  38 33   -140 12.7 23.3 
 34 37   -100 25.4 10.6  34 37   -460 18.0 18.0  34 37   -110 27.5  8.5 
 35 36   -110 14.8 21.2  35 36 średnia 18.0 18.0  35 36 100   33.8  2.2 

ROZDANIE NR 7         ROZDANIE NR 8         ROZDANIE NR 9
      ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY 
 NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW 
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
  4 13 200   33.8  2.2   4 13   -140 10.6 25.4   4 13   -140 24.3 11.7 
  9  8 100   15.9 20.1   9  8 140   35.9  0.1   9  8   -620 11.7 24.3 
 14  3 średnia 18.0 18.0  14  3 średnia 18.0 18.0  14  3 średnia 18.0 18.0 
  6 11 100   15.9 20.1   6 11   -50 24.3 11.7   6 11   -790  4.3 31.7 
  2 10   -200  1.1 34.9   2 10   -140 10.6 25.4   2 10   -620 11.7 24.3 
 12  7   -100  5.3 30.7  12  7   -140 10.6 25.4  12  7 100   29.6  6.4 
  5  1 200   33.8  2.2   5  1  50   28.6  7.4   5  1 100   29.6  6.4 
 20 25 110   26.4  9.6  20 25   -140 10.6 25.4  20 25   -620 11.7 24.3 
 26 17   -90  8.5 27.5  26 17   -500  0.1 35.9  26 17   -620 11.7 24.3 
 21 24 110   26.4  9.6  21 24   -140 10.6 25.4  21 24   -170 20.1 15.9 
 18 16 100   15.9 20.1  18 16   -50 24.3 11.7  18 16  -1400  0.1 35.9 
 22 23 100   15.9 20.1  22 23   -140 10.6 25.4  22 23   -140 24.3 11.7 
 15 19   -200  1.1 34.9  15 19   -140 10.6 25.4  15 19 100   29.6  6.4 
 32 28   -100  5.3 30.7  32 28  50   28.6  7.4  32 28 300   35.9  0.1 
 29 27 110   26.4  9.6  29 27   -100 21.2 14.8  29 27   -620 11.7 24.3 
 30 31 110   26.4  9.6  30 31   -140 10.6 25.4  30 31  -1100  2.2 33.8 
 38 34 100   15.9 20.1  38 34 100   31.7  4.3  38 34   -620 11.7 24.3 
 35 33 100   15.9 20.1  35 33 110   33.8  2.2  35 33   -170 20.1 15.9 
 36 37 200   33.8  2.2  36 37   -140 10.6 25.4  36 37 200   33.8  2.2 

ROZDANIE NR 10         ROZDANIE NR 11         ROZDANIE NR 12
      ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY 
 NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW 
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
  6  2   -650 13.8 22.2   6  2   -500  2.2 33.8   6  2   -140  5.3 30.7 
  5 13   -620 27.5  8.5   5 13   -100 29.6  6.4   5 13 620   35.9  0.1 
 10  9   -650 13.8 22.2  10  9   -200 10.6 25.4  10  9  50   21.2 14.8 
 14  4 średnia 18.0 18.0  14  4 średnia 18.0 18.0  14  4 średnia 18.0 18.0 
  7 11   -680  2.2 33.8   7 11   -300  6.4 29.6   7 11   -140  5.3 30.7 
  3  1   -650 13.8 22.2   3  1  50   34.9  1.1   3  1   -100 12.7 23.3 
 12  8  -1430  0.1 35.9  12  8   -500  2.2 33.8  12  8   -140  5.3 30.7 
 21 15   -650 13.8 22.2  21 15   -200 10.6 25.4  21 15   -110 10.6 25.4 
 26 18   -620 27.5  8.5  26 18   -500  2.2 33.8  26 18  50   21.2 14.8 
 22 25   -650 13.8 22.2  22 25   -110 24.3 11.7  22 25  50   21.2 14.8 
 19 17   -620 27.5  8.5  19 17   -170 16.9 19.1  19 17  50   21.2 14.8 
 23 24 100   32.8  3.2  23 24   -170 16.9 19.1  23 24 100   30.7  5.3 
 16 20   -650 13.8 22.2  16 20   -200 10.6 25.4  16 20  50   21.2 14.8 
 32 28 800   35.9  0.1  32 28   -100 29.6  6.4  32 28  50   21.2 14.8 
 29 27   -650 13.8 22.2  29 27   -170 16.9 19.1  29 27 100   30.7  5.3 
 30 31 100   32.8  3.2  30 31   -150 21.2 14.8  30 31 300   33.8  2.2 
 38 34   -650 13.8 22.2  38 34  50   34.9  1.1  38 34  50   21.2 14.8 
 35 33   -650 13.8 22.2  35 33   -100 29.6  6.4  35 33   -140  5.3 30.7 
 36 37   -650 13.8 22.2  36 37   -110 24.3 11.7  36 37   -530  0.1 35.9 

ROZDANIE NR 13         ROZDANIE NR 14         ROZDANIE NR 15
      ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY 
 NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW 
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
 12  9   -600 31.7  4.3  12  9   -430  7.4 28.6  12  9 620   26.4  9.6 
  7  3   -660  7.4 28.6   7  3   -400 16.9 19.1   7  3 300   16.9 19.1 
  6 13   -630 22.2 13.8   6 13   -460  1.1 34.9   6 13 100    6.4 29.6 
  1 10   -660  7.4 28.6   1 10   -400 16.9 19.1   1 10 620   26.4  9.6 
 14  5 średnia 18.0 18.0  14  5 średnia 18.0 18.0  14  5 średnia 18.0 18.0 
  8 11   -630 22.2 13.8   8 11  50   28.6  7.4   8 11 500   20.1 15.9 
  4  2   -660  7.4 28.6   4  2   -430  7.4 28.6   4  2 100    6.4 29.6 
 22 16   -630 22.2 13.8  22 16  50   28.6  7.4  22 16 170   12.7 23.3 
 26 19   -630 22.2 13.8  26 19  50   28.6  7.4  26 19 620   26.4  9.6 
 23 15   -660  7.4 28.6  23 15   -460  1.1 34.9  23 15 100    6.4 29.6 
 20 18   -150 35.9  0.1  20 18  50   28.6  7.4  20 18 990   34.9  1.1 
 24 25   -630 22.2 13.8  24 25   -400 16.9 19.1  24 25   -100  1.1 34.9 
 17 21   -620 29.6  6.4  17 21  50   28.6  7.4  17 21 500   20.1 15.9 
 32 29   -660  7.4 28.6  32 29   -400 16.9 19.1  32 29   -100  1.1 34.9 
 30 28   -660  7.4 28.6  30 28  50   28.6  7.4  30 28 650   31.7  4.3 
 31 27   -630 22.2 13.8  31 27   -400 16.9 19.1  31 27 170   12.7 23.3 
 38 35   -660  7.4 28.6  38 35   -430  7.4 28.6  38 35 990   34.9  1.1 
 36 34   -660  7.4 28.6  36 34   -430  7.4 28.6  36 34 620   26.4  9.6 
 37 33   -180 33.8  2.2  37 33 150   35.9  0.1  37 33 170   12.7 23.3 

ROZDANIE NR 16         ROZDANIE NR 17         ROZDANIE NR 18
      ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY 
 NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW 
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
  5  3   -50 26.4  9.6   5  3   -50 22.2 13.8   5  3   -100  2.2 33.8 
 12 10   -230  7.4 28.6  12 10 100   33.8  2.2  12 10 140   12.7 23.3 
  8  4   -50 26.4  9.6   8  4   -90 16.9 19.1   8  4 150   21.2 14.8 
  7 13   -150 15.9 20.1   7 13   -90 16.9 19.1   7 13 170   28.6  7.4 
  2  1   -650  2.2 33.8   2  1 200   35.9  0.1   2  1 170   28.6  7.4 
 14  6 średnia 18.0 18.0  14  6 średnia 18.0 18.0  14  6 średnia 18.0 18.0 
  9 11   -200 11.7 24.3   9 11  50   28.6  7.4   9 11 170   28.6  7.4 
 23 17  90   32.8  3.2  23 17  50   28.6  7.4  23 17 170   28.6  7.4 
 26 20   -620  4.3 31.7  26 20   -130  2.2 33.8  26 20 170   28.6  7.4 
 24 16 180   35.9  0.1  24 16  50   28.6  7.4  24 16   -100  2.2 33.8 
 21 19   -230  7.4 28.6  21 19   -130  2.2 33.8  21 19   -100  2.2 33.8 
 25 15   -200 11.7 24.3  25 15   -100 11.7 24.3  25 15 300   35.9  0.1 
 18 22   -150 15.9 20.1  18 22  50   28.6  7.4  18 22 140   12.7 23.3 
 32 29   -50 26.4  9.6  32 29   -90 16.9 19.1  32 29 140   12.7 23.3 
 30 28  -1190  0.1 35.9  30 28   -100 11.7 24.3  30 28 140   12.7 23.3 
 31 27   -100 20.1 15.9  31 27   -130  2.2 33.8  31 27 140   12.7 23.3 
 38 35   -50 26.4  9.6  38 35   -110  7.4 28.6  38 35 170   28.6  7.4 
 36 34  90   32.8  3.2  36 34   -110  7.4 28.6  36 34 140   12.7 23.3 
 37 33   -100 20.1 15.9  37 33   -50 22.2 13.8  37 33 140   12.7 23.3 

ROZDANIE NR 19         ROZDANIE NR 20         ROZDANIE NR 21
      ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY 
 NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW 
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
 10 11 130   22.2 13.8  10 11   -200  2.2 33.8  10 11 średnia 18.0 18.0 
  6  4 110   18.0 18.0   6  4 200   35.9  0.1   6  4 100   33.7  2.3 
 12  1 400   34.9  1.1  12  1  90   20.1 15.9  12  1 100   33.7  2.3 
  9  5 400   34.9  1.1   9  5   -100  7.4 28.6   9  5  -1100  0.1 35.9 
  8 13 190   30.7  5.3   8 13   -380  0.1 35.9   8 13   -150 12.4 23.6 
  3  2   -50  9.6 26.4   3  2  90   20.1 15.9   3  2   -150 12.4 23.6 
 14  7 średnia 18.0 18.0  14  7 średnia 18.0 18.0  14  7 średnia 18.0 18.0 
 19 23   -50  9.6 26.4  19 23 110   29.6  6.4  19 23 100   33.7  2.3 
 24 18 130   22.2 13.8  24 18   -90 12.7 23.3  24 18  50   23.6 12.4 
 26 21   -50  9.6 26.4  26 21  80   16.9 19.1  26 21  50   23.6 12.4 
 25 17   -50  9.6 26.4  25 17 110   29.6  6.4  25 17  50   23.6 12.4 
 22 20 110   18.0 18.0  22 20   -80 14.8 21.2  22 20   -400  6.8 29.2 
 15 16 150   26.4  9.6  15 16   -100  7.4 28.6  15 16   -400  6.8 29.2 
 32 30   -100  3.2 32.8  32 30   -100  7.4 28.6  32 30  50   23.6 12.4 
 31 29   -100  3.2 32.8  31 29   -100  7.4 28.6  31 29  50   23.6 12.4 
 27 28   -150  0.1 35.9  27 28 100   24.3 11.7  27 28   -430  2.4 33.7 
 38 36 190   30.7  5.3  38 36 140   33.8  2.2  38 36   -90 15.8 20.2 
 37 35 150   26.4  9.6  37 35 110   29.6  6.4  37 35   -400  6.8 29.2 
 33 34 100   14.8 21.2  33 34 100   24.3 11.7  33 34  50   23.6 12.4 

ROZDANIE NR 22         ROZDANIE NR 23         ROZDANIE NR 24
      ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY 
 NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW 
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
  1 11 300   34.9  1.1   1 11 180    8.5 27.5   1 11 480   30.7  5.3 
  7  5   -110  7.4 28.6   7  5 600   25.4 10.6   7  5 450   14.8 21.2 
 12  2   -650  0.1 35.9  12  2 600   25.4 10.6  12  2 450   14.8 21.2 
 10  6 100   19.1 16.9  10  6 600   25.4 10.6  10  6 450   14.8 21.2 
  9 13 100   19.1 16.9   9 13 600   25.4 10.6   9 13 420    3.2 32.8 
  4  3 100   19.1 16.9   4  3 600   25.4 10.6   4  3 450   14.8 21.2 
 14  8 średnia 18.0 18.0  14  8 średnia 18.0 18.0  14  8 średnia 18.0 18.0 
 16 17   -110  7.4 28.6  16 17   -300  2.2 33.8  16 17 450   14.8 21.2 
 20 24 200   29.6  6.4  20 24 600   25.4 10.6  20 24 480   30.7  5.3 
 25 19 300   34.9  1.1  25 19 200   13.8 22.2  25 19 480   30.7  5.3 
 26 22 200   29.6  6.4  26 22 1070   35.9  0.1  26 22 450   14.8 21.2 
 15 18 100   19.1 16.9  15 18 150    6.4 29.6  15 18 450   14.8 21.2 
 23 21 100   19.1 16.9  23 21 600   25.4 10.6  23 21 200    0.1 35.9 
 32 30   -600  2.2 33.8  32 30 100    4.3 31.7  32 30 420    3.2 32.8 
 31 29 100   19.1 16.9  31 29 200   13.8 22.2  31 29 480   30.7  5.3 
 27 28 200   29.6  6.4  27 28 950   33.8  2.2  27 28 480   30.7  5.3 
 38 36   -110  7.4 28.6  38 36   -400  0.1 35.9  38 36 480   30.7  5.3 
 37 35   -110  7.4 28.6  37 35 200   13.8 22.2  37 35 450   14.8 21.2 
 33 34 100   19.1 16.9  33 34 200   13.8 22.2  33 34 450   14.8 21.2 

ROZDANIE NR 25         ROZDANIE NR 26         ROZDANIE NR 27
      ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY 
 NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW 
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
  2 11 450   25.4 10.6   2 11   -200  8.5 27.5   2 11   -140  9.6 26.4 
  8  6 420   13.8 22.2   8  6   -100 31.7  4.3   8  6   -110 25.4 10.6 
 12  3 450   25.4 10.6  12  3   -200  8.5 27.5  12  3   -140  9.6 26.4 
  1  7   -150  1.1 34.9   1  7   -800  0.1 35.9   1  7   -140  9.6 26.4 
 10 13 450   25.4 10.6  10 13   -130 14.8 21.2  10 13 100   34.9  1.1 
  5  4 450   25.4 10.6   5  4   -120 21.2 14.8   5  4   -110 25.4 10.6 
 14  9 średnia 18.0 18.0  14  9 średnia 18.0 18.0  14  9 średnia 18.0 18.0 
 24 22   -50  8.5 27.5  24 22   -120 21.2 14.8  24 22   -110 25.4 10.6 
 17 18 420   13.8 22.2  17 18   -110 27.5  8.5  17 18   -110 25.4 10.6 
 21 25 980   35.9  0.1  21 25   -90 35.9  0.1  21 25   -140  9.6 26.4 
 15 20 450   25.4 10.6  15 20   -100 31.7  4.3  15 20   -140  9.6 26.4 
 26 23 420   13.8 22.2  26 23   -500  2.2 33.8  26 23  50   31.7  4.3 
 16 19   -100  5.3 30.7  16 19   -100 31.7  4.3  16 19   -140  9.6 26.4 
 32 31 420   13.8 22.2  32 31   -120 21.2 14.8  32 31   -140  9.6 26.4 
 27 30   -150  1.1 34.9  27 30   -120 21.2 14.8  27 30   -110 25.4 10.6 
 28 29   -100  5.3 30.7  28 29   -200  8.5 27.5  28 29 100   34.9  1.1 
 38 37 450   25.4 10.6  38 37   -200  8.5 27.5  38 37   -140  9.6 26.4 
 33 36 450   25.4 10.6  33 36   -200  8.5 27.5  33 36   -140  9.6 26.4 
 34 35 480   33.8  2.2  34 35   -120 21.2 14.8  34 35   -140  9.6 26.4 

ROZDANIE NR 28         ROZDANIE NR 29         ROZDANIE NR 30
      ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY        ZAPIS  PUNKTY 
 NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW   NS EW  NS EW  NS  EW 
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
  3 11   -550  7.4 28.6   3 11   -620  7.4 28.6   3 11 140   29.6  6.4 
  9  7   -400 23.3 12.7   9  7 200   33.8  2.2   9  7   -150  1.1 34.9 
 12  4   -550  7.4 28.6  12  4 100   27.5  8.5  12  4 180   33.8  2.2 
  2  8   -400 23.3 12.7   2  8   -620  7.4 28.6   2  8 100   22.2 13.8 
  1 13   -800  2.2 33.8   1 13  -1700  0.1 35.9   1 13   -50  5.3 30.7 
  6  5   -430 15.9 20.1   6  5   -620  7.4 28.6   6  5  50   12.7 23.3 
 14 10 średnia 18.0 18.0  14 10 średnia 18.0 18.0  14 10 średnia 18.0 18.0 
 25 23   -150 29.6  6.4  25 23 100   27.5  8.5  25 23  50   12.7 23.3 
 18 19 100   33.8  2.2  18 19   -620  7.4 28.6  18 19   -150  1.1 34.9 
 22 15   -400 23.3 12.7  22 15   -170 18.0 18.0  22 15   -50  5.3 30.7 
 16 21 110   35.9  0.1  16 21 100   27.5  8.5  16 21 110   26.4  9.6 
 26 24   -470 12.7 23.3  26 24   -170 18.0 18.0  26 24  50   12.7 23.3 
 17 20   -400 23.3 12.7  17 20 200   33.8  2.2  17 20 100   22.2 13.8 
 32 31   -610  4.3 31.7  32 31   -140 21.2 14.8  32 31  50   12.7 23.3 
 27 30   -430 15.9 20.1  27 30   -620  7.4 28.6  27 30  50   12.7 23.3 
 28 29   -510 10.6 25.4  28 29 200   33.8  2.2  28 29 110   26.4  9.6 
 38 37   -400 23.3 12.7  38 37   -620  7.4 28.6  38 37 150   31.7  4.3 
 33 36  50   31.7  4.3  33 36   -110 23.3 12.7  33 36 210   35.9  0.1 
 34 35  -1100  0.1 35.9  34 35   -300 14.8 21.2  34 35  90   19.1 16.9 



Historie

9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 14                      1 EW   średnia 18.00
 14                      2 EW   średnia 18.00
 14                      3 EW   średnia 18.00
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU    4 NS    -150  6.39
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU    5 NS    -490  5.71
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU    6 NS    -140 12.72
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU    7 EW  -200    2.17
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU    8 EW  -50    7.44
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU    9 EW  -100    6.39
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   10 EW    +650 22.22
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   11 EW  -50    1.11
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   12 EW    +100 23.28
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   13 NS    -660  7.44
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   14 NS    -400 16.94
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   15 NS  +620    26.44
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   16 EW    +650 33.83
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   17 EW  -200    0.06
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   18 EW  -170    7.44
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   19 EW  -400    1.11
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   20 EW  -90    15.89
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   21 EW  -100    2.35
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   22 NS  +300    34.89
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   23 NS  +180    8.50
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   24 NS  +480    30.67
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   25 NS    -150  1.11
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   26 NS    -800  0.06
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   27 NS    -140  9.56
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   28 NS    -800  2.17
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   29 NS    -1700  0.06
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   30 NS     -50  5.33
                                  ------
                             WYNIK  345.28
                              +/-   10.80
                                  ------
                             RAZEM  356.08
                                %= 32.97
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU    1 NS    -400 10.61
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU    2 NS  +100    13.78
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU    3 NS  +400    27.50
 14                      4 EW   średnia 18.00
 14                      5 EW   średnia 18.00
 14                      6 EW   średnia 18.00
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU    7 NS    -200  1.11
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU    8 NS    -140 10.61
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU    9 NS    -620 11.67
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   10 EW    +650 22.22
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   11 EW    +500 33.83
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   12 EW    +140 30.67
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   13 EW    +660 28.56
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   14 EW    +430 28.56
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   15 EW  -100    29.61
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   16 NS    -650  2.17
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   17 NS  +200    35.94
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   18 NS  +170    28.56
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   19 EW     +50 26.44
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   20 EW  -90    15.89
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   21 EW    +150 23.59
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   22 EW    +650 35.94
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   23 EW  -600    10.61
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   24 EW  -450    21.17
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   25 NS  +450    25.39
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   26 NS    -200  8.50
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   27 NS    -140  9.56
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   28 NS    -400 23.28
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   29 NS    -620  7.44
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   30 NS  +100    22.22
                                  ------
                             WYNIK  599.43
                              +/-   10.80
                                  ------
                             RAZEM  610.23
                                %= 56.50
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU    1 NS  +50    25.39
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU    2 NS  +500    35.94
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU    3 NS  +400    27.50
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU    4 NS    -100 25.39
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU    5 NS    -460 18.00
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU    6 NS    -100 29.61
 14                      7 EW   średnia 18.00
 14                      8 EW   średnia 18.00
 14                      9 EW   średnia 18.00
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   10 NS    -650 13.78
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   11 NS  +50    34.89
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   12 NS    -100 12.72
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   13 EW    +660 28.56
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   14 EW    +400 19.06
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   15 EW  -300    19.06
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   16 EW     +50  9.56
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   17 EW     +50 13.78
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   18 EW    +100 33.83
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   19 NS     -50  9.56
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   20 NS  +90    20.11
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   21 NS    -150 12.41
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   22 EW  -100    16.94
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   23 EW  -600    10.61
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   24 EW  -450    21.17
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   25 EW  -450    10.61
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   26 EW    +200 27.50
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   27 EW    +140 26.44
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   28 NS    -550  7.44
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   29 NS    -620  7.44
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   30 NS  +140    29.61
                                  ------
                             WYNIK  600.91
                              +/-   10.80
                                  ------
                             RAZEM  611.71
                                %= 56.64
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU    1 NS    -400 10.61
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU    2 NS  +300    31.72
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU    3 NS     -50  5.33
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU    4 NS    -100 25.39
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU    5 NS    -460 18.00
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU    6 NS    -140 12.72
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU    7 NS  +200    33.83
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU    8 NS    -140 10.61
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU    9 NS    -140 24.33
 14                      10 EW   średnia 18.00
 14                      11 EW   średnia 18.00
 14                      12 EW   średnia 18.00
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   13 NS    -660  7.44
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   14 NS    -430  7.44
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   15 NS  +100    6.39
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   16 EW     +50  9.56
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   17 EW     +90 19.06
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   18 EW  -150    14.83
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   19 EW  -110    18.00
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   20 EW  -200    0.06
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   21 EW  -100    2.35
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   22 NS  +100    19.06
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   23 NS  +600    25.39
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   24 NS  +450    14.83
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   25 EW  -450    10.61
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   26 EW    +120 14.83
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   27 EW    +110 10.61
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   28 EW    +550 28.56
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   29 EW  -100    8.50
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   30 EW  -180    2.17
                                  ------
                             WYNIK  446.23
                              +/-   10.80
                                  ------
                             RAZEM  457.03
                                %= 42.32
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU    1 EW    +440 31.72
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU    2 EW    +100 32.78
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU    3 EW  -400    8.50
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU    4 NS    -100 25.39
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU    5 NS    -150 33.65
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU    6 NS    -140 12.72
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU    7 NS  +200    33.83
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU    8 NS  +50    28.56
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU    9 NS  +100    29.61
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   10 NS    -620 27.50
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   11 NS    -100 29.61
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   12 NS  +620    35.94
 14                      13 EW   średnia 18.00
 14                      14 EW   średnia 18.00
 14                      15 EW   średnia 18.00
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   16 NS     -50 26.44
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   17 NS     -50 22.22
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   18 NS    -100  2.17
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   19 EW  -400    1.11
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   20 EW    +100 28.56
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   21 EW    +1100 35.88
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   22 EW    +110 28.56
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   23 EW  -600    10.61
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   24 EW  -450    21.17
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   25 NS  +450    25.39
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   26 NS    -120 21.17
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   27 NS    -110 25.39
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   28 EW    +430 20.11
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   29 EW    +620 28.56
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   30 EW  -50    23.28
                                  ------
                             WYNIK  704.43
                              +/-   18.27
                                  ------
                             RAZEM  722.70
                                %= 66.92
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU    1 EW    +590 34.89
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU    2 EW  -110    16.94
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU    3 EW  -430    1.11
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU    4 EW    +200 33.83
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU    5 EW    +400  4.59
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU    6 EW    +140 23.28
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU    7 NS  +100    15.89
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU    8 NS     -50 24.33
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU    9 NS    -790  4.28
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   10 NS    -650 13.78
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   11 NS    -500  2.17
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   12 NS    -140  5.33
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   13 NS    -630 22.22
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   14 NS    -460  1.11
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   15 NS  +100    6.39
 14                      16 EW   średnia 18.00
 14                      17 EW   średnia 18.00
 14                      18 EW   średnia 18.00
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   19 NS  +110    18.00
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   20 NS  +200    35.94
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   21 NS  +100    33.65
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   22 EW  -100    16.94
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   23 EW  -600    10.61
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   24 EW  -450    21.17
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   25 EW  -420    22.22
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   26 EW    +100  4.28
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   27 EW    +110 10.61
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   28 NS    -430 15.89
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   29 NS    -620  7.44
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   30 NS  +50    12.72
                                  ------
                             WYNIK  473.61
                              +/-   10.80
                                  ------
                             RAZEM  484.41
                                %= 44.85
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU    1 NS    -590  1.11
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU    2 NS  +110    19.06
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU    3 NS  +430    34.89
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU    4 EW    +200 33.83
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU    5 EW    +490 30.29
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU    6 EW    +140 23.28
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU    7 EW    +100 30.67
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU    8 EW    +140 25.39
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU    9 EW  -100    6.39
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   10 NS    -680  2.17
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   11 NS    -300  6.39
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   12 NS    -140  5.33
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   13 NS    -660  7.44
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   14 NS    -400 16.94
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   15 NS  +300    16.94
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   16 NS    -150 15.89
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   17 NS     -90 16.94
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   18 NS  +170    28.56
 14                      19 EW   średnia 18.00
 14                      20 EW   średnia 18.00
 14                      21 EW   średnia 18.00
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   22 NS    -110  7.44
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   23 NS  +600    25.39
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   24 NS  +450    14.83
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   25 EW    +150 34.89
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   26 EW    +800 35.94
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   27 EW    +140 26.44
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   28 EW    +400 12.72
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   29 EW  -200    2.17
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   30 EW    +150 34.89
                                  ------
                             WYNIK  570.22
                              +/-   10.80
                                  ------
                             RAZEM  581.02
                                %= 53.80
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU    1 EW    +100 16.94
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU    2 EW  -200    8.50
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU    3 EW  -150    18.00
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU    4 NS    -200  2.17
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU    5 NS    -490  5.71
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU    6 NS    -140 12.72
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU    7 EW  -100    20.11
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU    8 EW  -140    0.06
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU    9 EW    +620 24.33
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   10 EW    +1430 35.94
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   11 EW    +500 33.83
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   12 EW    +140 30.67
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   13 NS    -630 22.22
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   14 NS  +50    28.56
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   15 NS  +500    20.11
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   16 NS     -50 26.44
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   17 NS     -90 16.94
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   18 NS  +150    21.17
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   19 NS  +190    30.67
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   20 NS    -380  0.06
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   21 NS    -150 12.41
 14                      22 EW   średnia 18.00
 14                      23 EW   średnia 18.00
 14                      24 EW   średnia 18.00
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   25 NS  +420    13.78
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   26 NS    -100 31.72
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   27 NS    -110 25.39
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   28 EW    +400 12.72
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   29 EW    +620 28.56
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   30 EW  -100    13.78
                                  ------
                             WYNIK  567.51
                              +/-   10.80
                                  ------
                             RAZEM  578.31
                                %= 53.55
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU    1 EW  -50    10.61
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU    2 EW  -500    0.06
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU    3 EW  -400    8.50
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU    4 EW    +150 29.61
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU    5 EW    +490 30.29
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU    6 EW    +140 23.28
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU    7 NS  +100    15.89
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU    8 NS  +140    35.94
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU    9 NS    -620 11.67
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   10 EW    +650 22.22
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   11 EW    +200 25.39
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   12 EW  -50    14.83
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   13 EW    +600  4.28
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   14 EW    +430 28.56
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   15 EW  -620    9.56
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   16 NS    -200 11.67
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   17 NS  +50    28.56
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   18 NS  +170    28.56
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   19 NS  +400    34.89
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   20 NS    -100  7.44
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   21 NS    -1100  0.12
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   22 NS  +100    19.06
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   23 NS  +600    25.39
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   24 NS  +420    3.22
 14                      25 EW   średnia 18.00
 14                      26 EW   średnia 18.00
 14                      27 EW   średnia 18.00
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   28 NS    -400 23.28
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   29 NS  +200    33.83
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   30 NS    -150  1.11
                                  ------
                             WYNIK  541.82
                              +/-   10.80
                                  ------
                             RAZEM  552.62
                                %= 51.17
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU    1 NS    -100 19.06
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU    2 NS  +200    27.50
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU    3 NS  +150    18.00
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU    4 EW    +100 10.61
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU    5 EW    +460 18.00
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU    6 EW    +140 23.28
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU    7 EW    +200 34.89
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU    8 EW    +140 25.39
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU    9 EW    +620 24.33
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   10 NS    -650 13.78
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   11 NS    -200 10.61
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   12 NS  +50    21.17
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   13 EW    +660 28.56
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   14 EW    +400 19.06
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   15 EW  -620    9.56
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   16 EW    +230 28.56
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   17 EW  -100    2.17
 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU   18 EW  -140    23.28
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   19 NS  +130    22.22
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   20 NS    -200  2.17
 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU   21 NS   średnia 18.00
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   22 NS  +100    19.06
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   23 NS  +600    25.39
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   24 NS  +450    14.83
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   25 NS  +450    25.39
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   26 NS    -130 14.83
 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU   27 NS  +100    34.89
 14                      28 EW   średnia 18.00
 14                      29 EW   średnia 18.00
 14                      30 EW   średnia 18.00
                                  ------
                             WYNIK  588.59
                              +/-   10.80
                                  ------
                             RAZEM  599.39
                                %= 55.50
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 11 A Pertkiewicz-K Chabrowski  9.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU    1 EW    +400 25.39
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU    2 EW  -300    4.28
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU    3 EW     +50 30.67
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU    4 EW    +100 10.61
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU    5 EW    +150  2.35
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU    6 EW    +140 23.28
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU    7 EW  -100    20.11
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU    8 EW     +50 11.67
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU    9 EW    +790 31.72
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   10 EW    +680 33.83
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   11 EW    +300 29.61
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   12 EW    +140 30.67
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   13 EW    +630 13.78
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   14 EW  -50    7.44
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   15 EW  -500    15.89
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   16 EW    +200 24.33
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   17 EW  -50    7.44
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   18 EW  -170    7.44
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   19 EW  -130    13.78
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   20 EW    +200 33.83
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   21 EW   średnia 18.00
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   22 EW  -300    1.11
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   23 EW  -180    27.50
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   24 EW  -480    5.33
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   25 EW  -450    10.61
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   26 EW    +200 27.50
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   27 EW    +140 26.44
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   28 EW    +550 28.56
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   29 EW    +620 28.56
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   30 EW  -140    6.39
                                  ------
                             WYNIK  558.12
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  558.12
                                %= 51.68
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 12 Z Hałaczkiewicz-L Adach   10.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU    1 NS    -440  4.28
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU    2 NS    -100  3.22
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU    3 NS  +400    27.50
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU    4 NS    -200  2.17
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU    5 NS    -400 31.41
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU    6 NS    -140 12.72
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU    7 NS    -100  5.33
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU    8 NS    -140 10.61
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU    9 NS  +100    29.61
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   10 NS    -1430  0.06
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   11 NS    -500  2.17
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   12 NS    -140  5.33
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   13 NS    -600 31.72
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   14 NS    -430  7.44
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   15 NS  +620    26.44
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   16 NS    -230  7.44
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   17 NS  +100    33.83
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   18 NS  +140    12.72
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   19 NS  +400    34.89
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   20 NS  +90    20.11
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   21 NS  +100    33.65
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   22 NS    -650  0.06
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   23 NS  +600    25.39
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU   24 NS  +450    14.83
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   25 NS  +450    25.39
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   26 NS    -200  8.50
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU   27 NS    -140  9.56
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   28 NS    -550  7.44
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   29 NS  +100    27.50
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   30 NS  +180    33.83
                                  ------
                             WYNIK  495.15
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  495.15
                                %= 45.85
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 13 S Wieczorek-J Karwacki    6.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU    1 EW    +400 25.39
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU    2 EW  -100    22.22
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU    3 EW  -400    8.50
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU    4 EW    +100 10.61
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU    5 EW    +460 18.00
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU    6 EW    +100  6.39
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU    7 EW  -200    2.17
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU    8 EW    +140 25.39
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU    9 EW    +140 11.67
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   10 EW    +620  8.50
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   11 EW    +100  6.39
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   12 EW  -620    0.06
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   13 EW    +630 13.78
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   14 EW    +460 34.89
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   15 EW  -100    29.61
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   16 EW    +150 20.11
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   17 EW     +90 19.06
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   18 EW  -170    7.44
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   19 EW  -190    5.33
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   20 EW    +380 35.94
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   21 EW    +150 23.59
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   22 EW  -100    16.94
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   23 EW  -600    10.61
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   24 EW  -420    32.78
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   25 EW  -450    10.61
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   26 EW    +130 21.17
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   27 EW  -100    1.11
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   28 EW    +800 33.83
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   29 EW    +1700 35.94
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU   30 EW     +50 30.67
                                  ------
                             WYNIK  528.70
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  528.70
                                %= 48.95
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 14                     

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU    1 NS   średnia 18.00
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU    2 NS   średnia 18.00
  1 A Jaskulecka-J Wieleba    2.5 LU    3 NS   średnia 18.00
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU    4 NS   średnia 18.00
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU    5 NS   średnia 18.00
  2 T Niedźwiadek-K Codello   18.0 LU    6 NS   średnia 18.00
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU    7 NS   średnia 18.00
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU    8 NS   średnia 18.00
  3 A Lewicki-D Opolski      6.0 LU    9 NS   średnia 18.00
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   10 NS   średnia 18.00
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   11 NS   średnia 18.00
  4 M Kiciak-M Borowicz      3.0 LU   12 NS   średnia 18.00
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   13 NS   średnia 18.00
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   14 NS   średnia 18.00
  5 E Waniurska-G Kułak     20.0 LU   15 NS   średnia 18.00
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   16 NS   średnia 18.00
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   17 NS   średnia 18.00
  6 L Młodziński-E Wójcik     8.0 LU   18 NS   średnia 18.00
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   19 NS   średnia 18.00
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   20 NS   średnia 18.00
  7 J Baka-P Zaleski       15.0 LU   21 NS   średnia 18.00
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   22 NS   średnia 18.00
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   23 NS   średnia 18.00
  8 J Kaczorowski-C Komajda   23.0 LU   24 NS   średnia 18.00
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   25 NS   średnia 18.00
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   26 NS   średnia 18.00
  9 J Tarajko-M Osiński      7.0 LU   27 NS   średnia 18.00
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   28 NS   średnia 18.00
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   29 NS   średnia 18.00
 10 R Szabla-P Sopiński      5.5 LU   30 NS   średnia 18.00
                                  ------
                             WYNIK  540.00
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  540.00
                                %= 50.00
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU    1 EW     +50 14.83
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU    2 EW  -100    22.22
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU    3 EW  -400    8.50
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU    4 EW    +130 26.44
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU    5 EW    +460 18.00
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU    6 EW    +140 23.28
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  7 NS    -200  1.11
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  8 NS    -140 10.61
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  9 NS  +100    29.61
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   10 EW    +650 22.22
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   11 EW    +200 25.39
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   12 EW    +110 25.39
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   13 EW    +660 28.56
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   14 EW    +460 34.89
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   15 EW  -100    29.61
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  16 EW    +200 24.33
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  17 EW    +100 24.33
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  18 EW  -300    0.06
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   19 NS  +150    26.44
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   20 NS    -100  7.44
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   21 NS    -400  6.82
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   22 NS  +100    19.06
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   23 NS  +150    6.39
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   24 NS  +450    14.83
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   25 NS  +450    25.39
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   26 NS    -100 31.72
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   27 NS    -140  9.56
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   28 EW    +400 12.72
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   29 EW    +170 18.00
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   30 EW     +50 30.67
                                  ------
                             WYNIK  578.42
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  578.42
                                %= 53.56
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  1 NS    -400 10.61
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  2 NS  +100    13.78
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  3 NS  +110    10.61
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU    4 EW    +100 10.61
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU    5 EW    +490 30.29
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU    6 EW    +140 23.28
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU    7 EW  -100    20.11
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU    8 EW     +50 11.67
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU    9 EW    +1400 35.94
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   10 NS    -650 13.78
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   11 NS    -200 10.61
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   12 NS  +50    21.17
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   13 EW    +630 13.78
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   14 EW  -50    7.44
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   15 EW  -170    23.28
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   16 EW  -180    0.06
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   17 EW  -50    7.44
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   18 EW    +100 33.83
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  19 EW  -150    9.56
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  20 EW    +100 28.56
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  21 EW    +400 29.18
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   22 NS    -110  7.44
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   23 NS    -300  2.17
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   24 NS  +450    14.83
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  25 NS    -100  5.33
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  26 NS    -100 31.72
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  27 NS    -140  9.56
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   28 NS  +110    35.94
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   29 NS  +100    27.50
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   30 NS  +110    26.44
                                  ------
                             WYNIK  526.52
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  526.52
                                %= 48.75
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU    1 EW  -50    10.61
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU    2 EW    +100 32.78
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU    3 EW  -130    22.22
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  4 NS    -130  9.56
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  5 NS    -460 18.00
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  6 NS    -140 12.72
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU    7 EW     +90 27.50
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU    8 EW    +500 35.94
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU    9 EW    +620 24.33
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  10 EW    +620  8.50
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  11 EW    +170 19.06
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  12 EW  -50    14.83
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   13 NS    -620 29.61
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   14 NS  +50    28.56
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   15 NS  +500    20.11
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   16 EW  -90    3.22
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   17 EW  -50    7.44
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   18 EW  -170    7.44
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  19 EW     +50 26.44
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  20 EW  -110    6.39
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  21 EW  -50    12.41
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   22 EW    +110 28.56
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   23 EW    +300 33.83
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   24 EW  -450    21.17
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   25 NS  +420    13.78
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   26 NS    -110 27.50
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   27 NS    -110 25.39
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   28 NS    -400 23.28
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   29 NS  +200    33.83
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   30 NS  +100    22.22
                                  ------
                             WYNIK  607.23
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  607.23
                                %= 56.23
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU    1 NS    -420  6.39
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU    2 NS  +150    24.33
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU    3 NS    -100  0.06
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  4 EW    +110 21.17
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  5 EW    +430  7.94
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  6 EW    +140 23.28
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU    7 NS  +100    15.89
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU    8 NS     -50 24.33
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU    9 NS    -1400  0.06
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   10 EW    +620  8.50
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   11 EW    +500 33.83
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   12 EW  -50    14.83
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   13 EW    +150  0.06
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   14 EW  -50    7.44
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   15 EW  -990    1.11
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   16 NS    -150 15.89
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   17 NS  +50    28.56
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   18 NS  +140    12.72
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   19 EW  -130    13.78
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   20 EW     +90 23.28
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   21 EW  -50    12.41
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  22 EW  -100    16.94
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  23 EW  -150    29.61
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  24 EW  -450    21.17
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   25 EW  -420    22.22
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   26 EW    +110  8.50
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   27 EW    +110 10.61
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  28 NS  +100    33.83
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  29 NS    -620  7.44
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  30 NS    -150  1.11
                                  ------
                             WYNIK  447.29
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  447.29
                                %= 41.42
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU    1 NS  +420    33.83
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU    2 NS    -100  3.22
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU    3 NS     -50  5.33
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU    4 NS    -130  9.56
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU    5 NS    -430 28.06
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU    6 NS    -140 12.72
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  7 EW    +200 34.89
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  8 EW    +140 25.39
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  9 EW  -100    6.39
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   10 NS    -620 27.50
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   11 NS    -170 16.94
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   12 NS  +50    21.17
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   13 EW    +630 13.78
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   14 EW  -50    7.44
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   15 EW  -620    9.56
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   16 EW    +230 28.56
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   17 EW    +130 33.83
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   18 EW    +100 33.83
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   19 NS     -50  9.56
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   20 NS  +110    29.61
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   21 NS  +100    33.65
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  22 EW  -300    1.11
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  23 EW  -200    22.22
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  24 EW  -480    5.33
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   25 EW    +100 30.67
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   26 EW    +100  4.28
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   27 EW    +140 26.44
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   28 EW  -100    2.17
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   29 EW    +620 28.56
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   30 EW    +150 34.89
                                  ------
                             WYNIK  580.49
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  580.49
                                %= 53.75
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 21 A Szajna-H Szarafin        LU    1 NS    -590  1.11
 21 A Szajna-H Szarafin        LU    2 NS    -100  3.22
 21 A Szajna-H Szarafin        LU    3 NS  +400    27.50
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU    4 NS    -100 25.39
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU    5 NS  +50    35.88
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU    6 NS    -140 12.72
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  7 NS  +110    26.44
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  8 NS    -140 10.61
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  9 NS    -620 11.67
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   10 EW    +650 22.22
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   11 EW    +200 25.39
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   12 EW  -50    14.83
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   13 NS    -150 35.94
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   14 NS  +50    28.56
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   15 NS  +990    34.89
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   16 EW    +620 31.72
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   17 EW    +130 33.83
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   18 EW  -170    7.44
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   19 EW  -110    18.00
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   20 EW     +80 21.17
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   21 EW    +400 29.18
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   22 NS  +200    29.61
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   23 NS  +600    25.39
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   24 NS  +480    30.67
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  25 EW  -450    10.61
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  26 EW    +100  4.28
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  27 EW    +140 26.44
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   28 EW    +400 12.72
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   29 EW  -200    2.17
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   30 EW  -100    13.78
                                  ------
                             WYNIK  613.38
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  613.38
                                %= 56.79
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 21 A Szajna-H Szarafin        LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU    1 EW    +590 34.89
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU    2 EW    +100 32.78
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU    3 EW  -400    8.50
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU    4 NS  +90    33.83
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU    5 NS    -460 18.00
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU    6 NS     -90 31.72
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU    7 NS  +110    26.44
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU    8 NS    -140 10.61
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU    9 NS    -170 20.11
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  10 NS    -650 13.78
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  11 NS    -200 10.61
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  12 NS    -110 10.61
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   13 EW    +620  6.39
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   14 EW  -50    7.44
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   15 EW  -500    15.89
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  16 NS    -230  7.44
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  17 NS    -130  2.17
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  18 NS    -100  2.17
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   19 EW     +50 26.44
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   20 EW  -80    19.06
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   21 EW  -50    12.41
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   22 EW  -100    16.94
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   23 EW  -600    10.61
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   24 EW  -200    35.94
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  25 NS  +980    35.94
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  26 NS     -90 35.94
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  27 NS    -140  9.56
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   28 EW  -110    0.06
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   29 EW  -100    8.50
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   30 EW  -110    9.56
                                  ------
                             WYNIK  514.34
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  514.34
                                %= 47.62
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 22 A Madej-G Typek        2.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  1 EW  -420    2.17
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  2 EW    +100 32.78
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  3 EW     +50 30.67
 21 A Szajna-H Szarafin        LU    4 EW  -90    2.17
 21 A Szajna-H Szarafin        LU    5 EW    +460 18.00
 21 A Szajna-H Szarafin        LU    6 EW     +90  4.28
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU    7 NS  +100    15.89
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU    8 NS    -140 10.61
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU    9 NS    -140 24.33
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  10 NS    -650 13.78
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  11 NS    -110 24.33
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  12 NS  +50    21.17
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   13 NS    -630 22.22
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   14 NS  +50    28.56
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   15 NS  +170    12.72
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   16 EW    +150 20.11
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   17 EW  -50    7.44
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   18 EW  -140    23.28
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   19 NS  +110    18.00
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   20 NS     -80 14.83
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   21 NS    -400  6.82
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   22 EW  -200    6.39
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   23 EW -1070    0.06
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   24 EW  -450    21.17
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   25 EW     +50 27.50
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   26 EW    +120 14.83
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   27 EW    +110 10.61
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  28 NS    -400 23.28
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  29 NS    -170 18.00
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  30 NS     -50  5.33
                                  ------
                             WYNIK  481.33
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  481.33
                                %= 44.57
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU    1 EW    +420 29.61
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU    2 EW  -150    11.67
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU    3 EW    +100 35.94
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU    4 EW    +100 10.61
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU    5 EW  -50    0.12
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU    6 EW    +140 23.28
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU    7 EW  -100    20.11
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU    8 EW    +140 25.39
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU    9 EW    +140 11.67
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   10 NS  +100    32.78
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   11 NS    -170 16.94
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   12 NS  +100    30.67
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  13 NS    -660  7.44
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  14 NS    -460  1.11
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  15 NS  +100    6.39
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   16 NS  +90    32.78
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   17 NS  +50    28.56
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   18 NS  +170    28.56
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  19 EW     +50 26.44
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  20 EW  -110    6.39
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  21 EW  -100    2.35
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   22 NS  +100    19.06
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   23 NS  +600    25.39
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   24 NS  +200    0.06
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   25 EW  -420    22.22
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   26 EW    +500 33.83
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   27 EW  -50    4.28
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  28 EW    +150  6.39
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  29 EW  -100    8.50
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  30 EW  -50    23.28
                                  ------
                             WYNIK  531.82
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  531.82
                                %= 49.24
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU    1 NS  +50    25.39
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU    2 NS    -100  3.22
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU    3 NS  +130    13.78
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  4 EW    +130 26.44
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  5 EW    +430  7.94
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  6 EW    +140 23.28
 21 A Szajna-H Szarafin        LU    7 EW  -110    9.56
 21 A Szajna-H Szarafin        LU    8 EW    +140 25.39
 21 A Szajna-H Szarafin        LU    9 EW    +170 15.89
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   10 EW  -100    3.22
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   11 EW    +170 19.06
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   12 EW  -100    5.33
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  13 NS    -630 22.22
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  14 NS    -400 16.94
 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW  15 NS    -100  1.11
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   16 NS  +180    35.94
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   17 NS  +50    28.56
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU   18 NS    -100  2.17
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   19 NS  +130    22.22
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   20 NS     -90 12.72
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   21 NS  +50    23.59
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   22 EW  -200    6.39
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   23 EW  -600    10.61
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   24 EW  -480    5.33
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   25 NS     -50  8.50
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   26 NS    -120 21.17
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   27 NS    -110 25.39
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   28 EW    +470 23.28
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   29 EW    +170 18.00
 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU   30 EW  -50    23.28
                                  ------
                             WYNIK  485.92
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  485.92
                                %= 44.99
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 25 E Molas-J Jasiński      6.0 LU/SW

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU    1 EW    +400 25.39
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU    2 EW  -100    22.22
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU    3 EW  -110    25.39
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU    4 NS    -110 14.83
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU    5 NS    -430 28.06
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU    6 NS    -140 12.72
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU    7 EW  -110    9.56
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU    8 EW    +140 25.39
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU    9 EW    +620 24.33
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   10 EW    +650 22.22
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   11 EW    +110 11.67
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   12 EW  -50    14.83
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   13 EW    +630 13.78
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   14 EW    +400 19.06
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   15 EW    +100 34.89
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  16 NS    -200 11.67
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  17 NS    -100 11.67
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  18 NS  +300    35.94
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   19 NS     -50  9.56
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   20 NS  +110    29.61
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU   21 NS  +50    23.59
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  22 NS  +300    34.89
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  23 NS  +200    13.78
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  24 NS  +480    30.67
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   25 EW  -980    0.06
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   26 EW     +90  0.06
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   27 EW    +140 26.44
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   28 NS    -150 29.61
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   29 NS  +100    27.50
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   30 NS  +50    12.72
                                  ------
                             WYNIK  602.11
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  602.11
                                %= 55.75
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 26 J Czarniecki-Z Oleszczuk   7.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  1 NS     -50 21.17
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  2 NS  +100    13.78
 15 M Buczek-Z Senderek      6.5 LU/SW  3 NS  +400    27.50
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU    4 NS    -100 25.39
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU    5 NS    -490  5.71
 16 P Zawiślak-G Szarafin    10.0 LU    6 NS    -140 12.72
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU    7 NS     -90  8.50
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU    8 NS    -500  0.06
 17 W Teresiński-J Grela     5.0 LU    9 NS    -620 11.67
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   10 NS    -620 27.50
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   11 NS    -500  2.17
 18 A Skórka-J Hamerski      1.5 LU   12 NS  +50    21.17
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  13 NS    -630 22.22
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  14 NS  +50    28.56
 19 J Wesołowski-J Ostrowski   17.0 PK/LU  15 NS  +620    26.44
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   16 NS    -620  4.28
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   17 NS    -130  2.17
 20 D Serafin-J Borek       5.5 LU   18 NS  +170    28.56
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   19 NS     -50  9.56
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   20 NS  +80    16.94
 21 A Szajna-H Szarafin        LU   21 NS  +50    23.59
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   22 NS  +200    29.61
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   23 NS +1070    35.94
 22 A Madej-G Typek        2.0 LU   24 NS  +450    14.83
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   25 NS  +420    13.78
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   26 NS    -500  2.17
 23 J Małysz-A Potrzyszcz    10.0 LU   27 NS  +50    31.72
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   28 NS    -470 12.72
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   29 NS    -170 18.00
 24 W Pawelec-P Bojanowski    10.0 LU   30 NS  +50    12.72
                                  ------
                             WYNIK  511.15
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  511.15
                                %= 47.33
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU    1 EW    +140 20.11
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU    2 EW  -100    22.22
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU    3 EW  -150    18.00
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU    4 EW    +110 21.17
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU    5 EW    +460 18.00
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU    6 EW    +140 23.28
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU    7 EW  -110    9.56
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU    8 EW    +100 14.83
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU    9 EW    +620 24.33
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   10 EW    +650 22.22
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   11 EW    +170 19.06
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   12 EW  -100    5.33
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   13 EW    +630 13.78
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   14 EW    +400 19.06
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   15 EW  -170    23.28
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   16 EW    +100 15.89
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   17 EW    +130 33.83
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   18 EW  -140    23.28
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   19 NS    -150  0.06
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   20 NS  +100    24.33
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   21 NS    -430  2.35
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   22 NS  +200    29.61
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   23 NS  +950    33.83
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   24 NS  +480    30.67
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   25 NS    -150  1.11
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   26 NS    -120 21.17
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   27 NS    -110 25.39
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   28 NS    -430 15.89
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   29 NS    -620  7.44
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   30 NS  +50    12.72
                                  ------
                             WYNIK  551.80
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  551.80
                                %= 51.09
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU    1 NS  +50    25.39
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU    2 NS  +300    31.72
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU    3 NS     -50  5.33
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU    4 NS  +100    35.94
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU    5 NS    -490  5.71
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU    6 NS  +200    35.94
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU    7 EW    +100 30.67
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU    8 EW  -50    7.44
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU    9 EW  -300    0.06
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   10 EW  -800    0.06
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   11 EW    +100  6.39
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   12 EW  -50    14.83
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   13 EW    +660 28.56
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   14 EW  -50    7.44
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   15 EW  -650    4.28
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   16 EW    +1190 35.94
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   17 EW    +100 24.33
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   18 EW  -140    23.28
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  19 EW    +150 35.94
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  20 EW  -100    11.67
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  21 EW    +430 33.65
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  22 EW  -200    6.39
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  23 EW  -950    2.17
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  24 EW  -480    5.33
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   25 NS    -100  5.33
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   26 NS    -200  8.50
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   27 NS  +100    34.89
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   28 NS    -510 10.61
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   29 NS  +200    33.83
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   30 NS  +110    26.44
                                  ------
                             WYNIK  538.06
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  538.06
                                %= 49.82
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU    1 NS    -140 15.89
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU    2 NS  +50    8.50
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU    3 NS  +130    13.78
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU    4 NS    -200  2.17
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU    5 NS    -460 18.00
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU    6 NS    -140 12.72
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  7 NS  +110    26.44
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  8 NS    -100 21.17
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  9 NS    -620 11.67
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  10 NS    -650 13.78
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  11 NS    -170 16.94
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  12 NS  +100    30.67
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   13 EW    +660 28.56
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   14 EW    +400 19.06
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   15 EW    +100 34.89
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   16 EW     +50  9.56
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   17 EW     +90 19.06
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   18 EW  -140    23.28
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   19 EW    +100 32.78
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   20 EW    +100 28.56
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   21 EW  -50    12.41
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   22 EW  -100    16.94
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   23 EW  -200    22.22
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   24 EW  -480    5.33
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   25 EW    +100 30.67
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   26 EW    +200 27.50
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   27 EW  -100    1.11
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   28 EW    +510 25.39
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   29 EW  -200    2.17
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   30 EW  -110    9.56
                                  ------
                             WYNIK  540.78
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  540.78
                                %= 50.07
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU    1 EW    +140 20.11
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU    2 EW  -50    27.50
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU    3 EW  -130    22.22
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU    4 EW    +200 33.83
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU    5 EW    +460 18.00
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU    6 EW    +140 23.28
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU    7 NS  +110    26.44
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU    8 NS    -140 10.61
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU    9 NS    -1100  2.17
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   10 NS  +100    32.78
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   11 NS    -150 21.17
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   12 NS  +300    33.83
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   13 NS    -660  7.44
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   14 NS  +50    28.56
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   15 NS  +650    31.72
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   16 NS    -1190  0.06
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   17 NS    -100 11.67
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   18 NS  +140    12.72
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   19 EW    +100 32.78
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   20 EW    +100 28.56
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   21 EW  -50    12.41
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   22 EW    +600 33.83
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   23 EW  -100    31.72
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   24 EW  -420    32.78
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  25 EW    +150 34.89
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  26 EW    +120 14.83
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  27 EW    +110 10.61
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  28 EW    +430 20.11
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  29 EW    +620 28.56
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  30 EW  -50    23.28
                                  ------
                             WYNIK  668.47
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  668.47
                                %= 61.90
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU    1 EW  -50    10.61
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU    2 EW  -300    4.28
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU    3 EW     +50 30.67
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU    4 EW  -100    0.06
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU    5 EW    +490 30.29
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU    6 EW  -200    0.06
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU    7 EW  -110    9.56
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU    8 EW    +140 25.39
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU    9 EW    +1100 33.83
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   10 EW  -100    3.22
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   11 EW    +150 14.83
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   12 EW  -300    2.17
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  13 NS    -630 22.22
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  14 NS    -400 16.94
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  15 NS  +170    12.72
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  16 NS    -100 20.11
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  17 NS    -130  2.17
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  18 NS  +140    12.72
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   19 NS    -100  3.22
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   20 NS    -100  7.44
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   21 NS  +50    23.59
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   22 NS  +100    19.06
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   23 NS  +200    13.78
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   24 NS  +480    30.67
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   25 EW  -420    22.22
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   26 EW    +120 14.83
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   27 EW    +140 26.44
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   28 EW    +610 31.72
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   29 EW    +140 14.83
 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU   30 EW  -50    23.28
                                  ------
                             WYNIK  482.93
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  482.93
                                %= 44.72
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 32 R Zając-S Matusz       7.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  1 NS    -140 15.89
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  2 NS  +100    13.78
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  3 NS  +150    18.00
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  4 NS    -110 14.83
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  5 NS    -460 18.00
 27 A Denysiuk-M Kalita      2.5 LU/SW  6 NS    -140 12.72
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU    7 NS    -100  5.33
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU    8 NS  +50    28.56
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU    9 NS  +300    35.94
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   10 NS  +800    35.94
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   11 NS    -100 29.61
 28 J Smolbik-L Ćwil       3.0 LU   12 NS  +50    21.17
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   13 NS    -660  7.44
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   14 NS    -400 16.94
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   15 NS    -100  1.11
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   16 NS     -50 26.44
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   17 NS     -90 16.94
 29 Z Grzesiuk-A Gnaś       4.5 LU   18 NS  +140    12.72
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   19 NS    -100  3.22
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   20 NS    -100  7.44
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   21 NS  +50    23.59
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   22 NS    -600  2.17
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   23 NS  +100    4.28
 30 G Cieślak-J Wawryniuk     8.0 LU   24 NS  +420    3.22
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   25 NS  +420    13.78
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   26 NS    -120 21.17
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   27 NS    -140  9.56
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   28 NS    -610  4.28
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   29 NS    -140 21.17
 31 W Betiuk-H Prędkiewicz    1.0 LU   30 NS  +50    12.72
                                  ------
                             WYNIK  457.96
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  457.96
                                %= 42.40
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU    1 EW  -150    6.39
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU    2 EW  -150    11.67
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU    3 EW  -210    14.83
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU    4 EW    +100 10.61
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU    5 EW    +990 35.88
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU    6 EW    +140 23.28
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU    7 EW  -100    20.11
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU    8 EW  -110    2.17
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU    9 EW    +170 15.89
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   10 EW    +650 22.22
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   11 EW    +100  6.39
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   12 EW    +140 30.67
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   13 EW    +180  2.17
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   14 EW  -150    0.06
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   15 EW  -170    23.28
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   16 EW    +100 15.89
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   17 EW     +50 13.78
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   18 EW  -140    23.28
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   19 NS  +100    14.83
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   20 NS  +100    24.33
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   21 NS  +50    23.59
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   22 NS  +100    19.06
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   23 NS  +200    13.78
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   24 NS  +450    14.83
 36 I Maj-P Górecki          LU   25 NS  +450    25.39
 36 I Maj-P Górecki          LU   26 NS    -200  8.50
 36 I Maj-P Górecki          LU   27 NS    -140  9.56
 36 I Maj-P Górecki          LU   28 NS  +50    31.72
 36 I Maj-P Górecki          LU   29 NS    -110 23.28
 36 I Maj-P Górecki          LU   30 NS  +210    35.94
                                  ------
                             WYNIK  523.38
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  523.38
                                %= 48.46
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU    1 NS  +420    33.83
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU    2 NS  +300    31.72
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU    3 NS     -50  5.33
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU    4 NS    -100 25.39
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU    5 NS    -460 18.00
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU    6 NS    -110 27.50
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU    7 EW  -100    20.11
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU    8 EW  -100    4.28
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU    9 EW    +620 24.33
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   10 EW    +650 22.22
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   11 EW  -50    1.11
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   12 EW  -50    14.83
 36 I Maj-P Górecki          LU   13 EW    +660 28.56
 36 I Maj-P Górecki          LU   14 EW    +430 28.56
 36 I Maj-P Górecki          LU   15 EW  -620    9.56
 36 I Maj-P Górecki          LU   16 EW  -90    3.22
 36 I Maj-P Górecki          LU   17 EW    +110 28.56
 36 I Maj-P Górecki          LU   18 EW  -140    23.28
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   19 EW  -100    21.17
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   20 EW  -100    11.67
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   21 EW  -50    12.41
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   22 EW  -100    16.94
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   23 EW  -200    22.22
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   24 EW  -450    21.17
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   25 NS  +480    33.83
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   26 NS    -120 21.17
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   27 NS    -140  9.56
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   28 NS    -1100  0.06
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   29 NS    -300 14.83
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   30 NS  +90    19.06
                                  ------
                             WYNIK  554.48
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  554.48
                                %= 51.34
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 36 I Maj-P Górecki          LU    1 NS  +420    33.83
 36 I Maj-P Górecki          LU    2 NS  +140    21.17
 36 I Maj-P Górecki          LU    3 NS  +430    34.89
 36 I Maj-P Górecki          LU    4 NS    -110 14.83
 36 I Maj-P Górecki          LU    5 NS   średnia 18.00
 36 I Maj-P Górecki          LU    6 NS  +100    33.83
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU    7 NS  +100    15.89
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU    8 NS  +110    33.83
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU    9 NS    -170 20.11
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   10 NS    -650 13.78
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   11 NS    -100 29.61
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   12 NS    -140  5.33
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   13 EW    +660 28.56
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   14 EW    +430 28.56
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   15 EW  -990    1.11
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   16 EW     +50  9.56
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   17 EW    +110 28.56
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   18 EW  -170    7.44
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   19 EW  -150    9.56
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   20 EW  -110    6.39
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   21 EW    +400 29.18
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   22 EW    +110 28.56
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   23 EW  -200    22.22
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   24 EW  -450    21.17
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   25 EW  -480    2.17
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   26 EW    +120 14.83
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   27 EW    +140 26.44
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   28 EW    +1100 35.94
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   29 EW    +300 21.17
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   30 EW  -90    16.94
                                  ------
                             WYNIK  613.46
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  613.46
                                %= 56.80
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 36 I Maj-P Górecki          LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU    1 EW  -420    2.17
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU    2 EW  -140    14.83
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU    3 EW  -430    1.11
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU    4 EW    +110 21.17
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU    5 EW   średnia 18.00
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU    6 EW  -100    2.17
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU    7 NS  +200    33.83
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU    8 NS    -140 10.61
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU    9 NS  +200    33.83
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   10 NS    -650 13.78
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   11 NS    -110 24.33
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   12 NS    -530  0.06
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   13 NS    -660  7.44
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   14 NS    -430  7.44
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   15 NS  +620    26.44
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   16 NS  +90    32.78
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   17 NS    -110  7.44
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   18 NS  +140    12.72
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   19 EW  -190    5.33
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   20 EW  -140    2.17
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   21 EW     +90 20.24
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   22 EW    +110 28.56
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   23 EW    +400 35.94
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   24 EW  -480    5.33
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   25 EW  -450    10.61
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   26 EW    +200 27.50
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   27 EW    +140 26.44
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   28 EW  -50    4.28
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   29 EW    +110 12.72
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   30 EW  -210    0.06
                                  ------
                             WYNIK  449.33
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  449.33
                                %= 41.60
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU    1 EW  -420    2.17
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU    2 EW  -300    4.28
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU    3 EW     +50 30.67
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU    4 EW    +100 10.61
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU    5 EW    +460 18.00
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU    6 EW    +110  8.50
 36 I Maj-P Górecki          LU    7 EW  -200    2.17
 36 I Maj-P Górecki          LU    8 EW    +140 25.39
 36 I Maj-P Górecki          LU    9 EW  -200    2.17
 36 I Maj-P Górecki          LU   10 EW    +650 22.22
 36 I Maj-P Górecki          LU   11 EW    +110 11.67
 36 I Maj-P Górecki          LU   12 EW    +530 35.94
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   13 NS    -180 33.83
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   14 NS  +150    35.94
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   15 NS  +170    12.72
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   16 NS    -100 20.11
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   17 NS     -50 22.22
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU   18 NS  +140    12.72
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   19 NS  +150    26.44
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   20 NS  +110    29.61
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   21 NS    -400  6.82
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   22 NS    -110  7.44
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   23 NS  +200    13.78
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   24 NS  +450    14.83
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   25 EW  -450    10.61
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   26 EW    +200 27.50
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   27 EW    +140 26.44
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   28 EW    +400 12.72
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   29 EW    +620 28.56
 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU   30 EW  -150    4.28
                                  ------
                             WYNIK  520.36
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  520.36
                                %= 48.18
Zbitka Lublin, Zamość
Biała Podlaska, Chełm
9 marzec 2019

WYNIKI PARY NR 38 P Frankowski-Z Herbut     9.0 LU  

PRZECIWNICY                 ROZD. LINIA  ZAPIS   %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU    1 NS  +150    29.61
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU    2 NS  +150    24.33
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU    3 NS  +210    21.17
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU    4 NS    -100 25.39
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU    5 NS    -990  0.12
 33 T Bubak-K Grabarz       2.0 LU    6 NS    -140 12.72
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU    7 NS  +100    15.89
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU    8 NS  +100    31.72
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU    9 NS    -620 11.67
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   10 NS    -650 13.78
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   11 NS  +50    34.89
 34 D Wysocki-C Chruściel     2.0 LU   12 NS  +50    21.17
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   13 NS    -660  7.44
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   14 NS    -430  7.44
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   15 NS  +990    34.89
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   16 NS     -50 26.44
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   17 NS    -110  7.44
 35 M Michalczyk-P Malesa     3.0 LU   18 NS  +170    28.56
 36 I Maj-P Górecki          LU   19 NS  +190    30.67
 36 I Maj-P Górecki          LU   20 NS  +140    33.83
 36 I Maj-P Górecki          LU   21 NS     -90 15.76
 36 I Maj-P Górecki          LU   22 NS    -110  7.44
 36 I Maj-P Górecki          LU   23 NS    -400  0.06
 36 I Maj-P Górecki          LU   24 NS  +480    30.67
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   25 NS  +450    25.39
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   26 NS    -200  8.50
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   27 NS    -140  9.56
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   28 NS    -400 23.28
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   29 NS    -620  7.44
 37 E Stefaniak-I Grabowski      LU   30 NS  +150    31.72
                                  ------
                             WYNIK  578.99
                              +/-   0.00
                                  ------
                             RAZEM  578.99
                                %= 53.61