KOPS (c) L.Szymański'2009           lech6052(ata)gmail.pl     Piš, 1 Pa� 2010

Turniej Par MZ Nr 43 "MAXY-SALDO"
"TPD-1" 30.09.2010 rok
Opłata startowa 51,00 zł.+SM 14,00 zł.

M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
------------------------------------------------------------------
1 4 Gabriel Szarafin 4.0 LU +1.43 53.21 3 100 22,-
Adam Szymański 1.5 LU
5 Bernard Łuczka LU +0.89 53.21 2 70
Dariusz Sarzyński LU
3 3 Jerzy Jasiński 2.5 SW +1.43 52.68 1 50
Edward Molas 2.5 SW
4 8 Jan Czarniecki 4.0 LU +1.25 52.32 1 40
Andrzej Marczak 2.5 LU
5 6 Wiesław Teresiński 4.0 LU +0.54 51.25 30
Piotr Zawi¶lak 4.0 LU
6 2 Andrzej Potrzyszcz 4.0 LU +0.89 50.00 20
Marek Wróbel 2.5 SW
7 7 Andrzej Lipczyński 1.5 SW +1.43 45.18 10
Bernard Żenkin 1.5 SW
-----
Suma WK = 34.5

Historia

KOPS (c) L.Szymański'2009 lech6052(ata)gmail.pl Piš, 1 Pa� 2010

Turniej Par MZ Nr 43 "MAXY-SALDO"
"TPD-1" 30.09.2010 rok
Opłata startowa 51,00 zł.+SM 14,00 zł.

WYNIKI PARY NR 1 Bye-Bye

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 J Czarniecki-A Marczak 6.5 LU 1 EW SREDNIA �rednia 50.00
2 EW SREDNIA �rednia 50.00
3 EW SREDNIA �rednia 50.00
4 EW SREDNIA �rednia 50.00
6 W Teresiński-P Zawi�lak 8.0 LU 5 NS �rednia 50.00
6 NS �rednia 50.00
7 NS �rednia 50.00
8 NS �rednia 50.00
4 G Szarafin-A Szymański 5.5 LU 9 NS �rednia 50.00
10 NS �rednia 50.00
11 NS �rednia 50.00
12 NS �rednia 50.00
3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 13 EW SREDNIA �rednia 50.00
14 EW SREDNIA �rednia 50.00
15 EW SREDNIA �rednia 50.00
16 EW SREDNIA �rednia 50.00
7 A Lipczyński-B Żenkin 3.0 SW 17 NS �rednia 50.00
18 NS �rednia 50.00
19 NS �rednia 50.00
20 NS �rednia 50.00
2 A Potrzyszcz-M Wróbel 6.5 LU/SW 21 EW �rednia 50.00
22 EW �rednia 50.00
23 EW �rednia 50.00
24 EW �rednia 50.00
5 B Łuczka-D Sarzyński LU 25 EW SREDNIA �rednia 50.00
26 EW SREDNIA �rednia 50.00
27 EW SREDNIA �rednia 50.00
28 EW SREDNIA �rednia 50.00
------
WYNIK 50.00%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.00%

KOPS (c) L.Szymański'2009 lech6052(ata)gmail.pl Piš, 1 Pa� 2010

Turniej Par MZ Nr 43 "MAXY-SALDO"
"TPD-1" 30.09.2010 rok
Opłata startowa 51,00 zł.+SM 14,00 zł.

WYNIKI PARY NR 2 A Potrzyszcz-M Wróbel 6.5 LU/SW

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 W Teresiński-P Zawi�lak 8.0 LU 1 EW 2C N PK +1 -140 25.00
2 EW -50 25.00
3 EW -450 50.00
4 EW +650 65.00
8 J Czarniecki-A Marczak 6.5 LU 5 EW +400 57.50
6 EW -500 40.00
7 EW -630 40.00
8 EW -170 65.00
7 A Lipczyński-B Żenkin 3.0 SW 9 NS +170 37.50
10 NS -600 30.00
11 NS -150 77.50
12 NS -200 42.50
5 B Łuczka-D Sarzyński LU 13 NS +130 80.00
14 NS 6NTx E C6 = -1230 10.00
15 NS -100 5.00
16 NS +200 85.00
4 G Szarafin-A Szymański 5.5 LU 17 EW +490 42.50
18 EW -500 75.00
19 EW +50 75.00
20 EW +110 45.00
1 Bye-Bye 21 NS �rednia 50.00
22 NS �rednia 50.00
23 NS �rednia 50.00
24 NS �rednia 50.00
3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 25 EW +600 35.00
26 EW -100 45.00
27 EW +50 62.50
28 EW -50 60.00
------
WYNIK 49.11%
+/- 0.89%
------
RAZEM 50.00%

KOPS (c) L.Szymański'2009 lech6052(ata)gmail.pl Piš, 1 Pa� 2010

Turniej Par MZ Nr 43 "MAXY-SALDO"
"TPD-1" 30.09.2010 rok
Opłata startowa 51,00 zł.+SM 14,00 zł.

WYNIKI PARY NR 3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 G Szarafin-A Szymański 5.5 LU 1 EW 3C N PK = -140 25.00
2 EW +110 62.50
3 EW -450 50.00
4 EW +100 10.00
7 A Lipczyński-B Żenkin 3.0 SW 5 EW +460 72.50
6 EW -130 85.00
7 EW -600 55.00
8 EW -420 20.00
8 J Czarniecki-A Marczak 6.5 LU 9 EW -300 25.00
10 EW +600 70.00
11 EW +500 80.00
12 EW -110 15.00
1 Bye-Bye 13 NS SREDNIA �rednia 50.00
14 NS SREDNIA �rednia 50.00
15 NS SREDNIA �rednia 50.00
16 NS SREDNIA �rednia 50.00
6 W Teresiński-P Zawi�lak 8.0 LU 17 NS -520 40.00
18 NS +680 62.50
19 NS +200 72.50
20 NS -140 40.00
5 B Łuczka-D Sarzyński LU 21 EW -130 90.00
22 EW +1100 67.50
23 EW -1400 5.00
24 EW +400 90.00
2 A Potrzyszcz-M Wróbel 6.5 LU/SW 25 NS -600 65.00
26 NS +100 55.00
27 NS -50 37.50
28 NS +50 40.00
------
WYNIK 51.25%
+/- 1.43%
------
RAZEM 52.68%

KOPS (c) L.Szymański'2009 lech6052(ata)gmail.pl Piš, 1 Pa� 2010

Turniej Par MZ Nr 43 "MAXY-SALDO"
"TPD-1" 30.09.2010 rok
Opłata startowa 51,00 zł.+SM 14,00 zł.

WYNIKI PARY NR 4 G Szarafin-A Szymański 5.5 LU

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 1 NS 3C N PK = +140 75.00
2 NS -110 37.50
3 NS +450 50.00
4 NS -100 90.00
5 B Łuczka-D Sarzyński LU 5 EW +150 20.00
6 EW -550 25.00
7 EW -600 55.00
8 EW -170 65.00
1 Bye-Bye 9 EW �rednia 50.00
10 EW �rednia 50.00
11 EW �rednia 50.00
12 EW �rednia 50.00
8 J Czarniecki-A Marczak 6.5 LU 13 EW +200 75.00
14 EW 7NTx E C6 -1 -100 0.00
15 EW -620 27.50
16 EW +620 90.00
2 A Potrzyszcz-M Wróbel 6.5 LU/SW 17 NS -490 57.50
18 NS +500 25.00
19 NS -50 25.00
20 NS -110 55.00
7 A Lipczyński-B Żenkin 3.0 SW 21 NS +660 72.50
22 NS -660 85.00
23 NS +660 50.00
24 NS +50 62.50
6 W Teresiński-P Zawi�lak 8.0 LU 25 EW +650 57.50
26 EW +120 80.00
27 EW -140 25.00
28 EW -80 45.00
------
WYNIK 51.79%
+/- 1.43%
------
RAZEM 53.21%

KOPS (c) L.Szymański'2009 lech6052(ata)gmail.pl Piš, 1 Pa� 2010

Turniej Par MZ Nr 43 "MAXY-SALDO"
"TPD-1" 30.09.2010 rok
Opłata startowa 51,00 zł.+SM 14,00 zł.

WYNIKI PARY NR 5 B Łuczka-D Sarzyński LU

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 A Lipczyński-B Żenkin 3.0 SW 1 EW 4Cx N CK -4 +800 100.00
2 EW +110 62.50
3 EW -450 50.00
4 EW +680 75.00
4 G Szarafin-A Szymański 5.5 LU 5 NS -150 80.00
6 NS +550 75.00
7 NS +600 45.00
8 NS +170 35.00
6 W Teresiński-P Zawi�lak 8.0 LU 9 EW -170 62.50
10 EW +150 10.00
11 EW +300 47.50
12 EW +300 77.50
2 A Potrzyszcz-M Wróbel 6.5 LU/SW 13 EW -130 20.00
14 EW 6NTx E C6 = +1230 90.00
15 EW +100 95.00
16 EW -200 15.00
8 J Czarniecki-A Marczak 6.5 LU 17 EW +500 47.50
18 EW -680 37.50
19 EW -110 47.50
20 EW +110 45.00
3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 21 NS +130 10.00
22 NS -1100 32.50
23 NS +1400 95.00
24 NS -400 10.00
1 Bye-Bye 25 NS SREDNIA �rednia 50.00
26 NS SREDNIA �rednia 50.00
27 NS SREDNIA �rednia 50.00
28 NS SREDNIA �rednia 50.00
------
WYNIK 52.32%
+/- 0.89%
------
RAZEM 53.21%

KOPS (c) L.Szymański'2009 lech6052(ata)gmail.pl Piš, 1 Pa� 2010

Turniej Par MZ Nr 43 "MAXY-SALDO"
"TPD-1" 30.09.2010 rok
Opłata startowa 51,00 zł.+SM 14,00 zł.

WYNIKI PARY NR 6 W Teresiński-P Zawi�lak 8.0 LU

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 A Potrzyszcz-M Wróbel 6.5 LU/SW 1 NS 2C N PK +1 +140 75.00
2 NS +50 75.00
3 NS +450 50.00
4 NS -650 35.00
1 Bye-Bye 5 EW �rednia 50.00
6 EW �rednia 50.00
7 EW �rednia 50.00
8 EW �rednia 50.00
5 B Łuczka-D Sarzyński LU 9 NS +170 37.50
10 NS -150 90.00
11 NS -300 52.50
12 NS -300 22.50
7 A Lipczyński-B Żenkin 3.0 SW 13 EW +100 55.00
14 EW 6NT E P5 = +990 60.00
15 EW -620 27.50
16 EW +50 45.00
3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 17 EW +520 60.00
18 EW -680 37.50
19 EW -200 27.50
20 EW +140 60.00
8 J Czarniecki-A Marczak 6.5 LU 21 EW -650 32.50
22 EW +1100 67.50
23 EW +100 95.00
24 EW -100 22.50
4 G Szarafin-A Szymański 5.5 LU 25 NS -650 42.50
26 NS -120 20.00
27 NS +140 75.00
28 NS +80 55.00
------
WYNIK 50.71%
+/- 0.54%
------
RAZEM 51.25%

KOPS (c) L.Szymański'2009 lech6052(ata)gmail.pl Piš, 1 Pa� 2010

Turniej Par MZ Nr 43 "MAXY-SALDO"
"TPD-1" 30.09.2010 rok
Opłata startowa 51,00 zł.+SM 14,00 zł.

WYNIKI PARY NR 7 A Lipczyński-B Żenkin 3.0 SW

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 B Łuczka-D Sarzyński LU 1 NS 4Cx N CK -4 -800 0.00
2 NS -110 37.50
3 NS +450 50.00
4 NS -680 25.00
3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 5 NS -460 27.50
6 NS +130 15.00
7 NS +600 45.00
8 NS +420 80.00
2 A Potrzyszcz-M Wróbel 6.5 LU/SW 9 EW -170 62.50
10 EW +600 70.00
11 EW +150 22.50
12 EW +200 57.50
6 W Teresiński-P Zawi�lak 8.0 LU 13 NS -100 45.00
14 NS 6NT E P5 = -990 40.00
15 NS +620 72.50
16 NS -50 55.00
1 Bye-Bye 17 EW �rednia 50.00
18 EW �rednia 50.00
19 EW �rednia 50.00
20 EW �rednia 50.00
4 G Szarafin-A Szymański 5.5 LU 21 EW -660 27.50
22 EW +660 15.00
23 EW -660 50.00
24 EW -50 37.50
8 J Czarniecki-A Marczak 6.5 LU 25 EW +650 57.50
26 EW -200 25.00
27 EW +50 62.50
28 EW -80 45.00
------
WYNIK 43.75%
+/- 1.43%
------
RAZEM 45.18%

KOPS (c) L.Szymański'2009 lech6052(ata)gmail.pl Piš, 1 Pa� 2010

Turniej Par MZ Nr 43 "MAXY-SALDO"
"TPD-1" 30.09.2010 rok
Opłata startowa 51,00 zł.+SM 14,00 zł.

WYNIKI PARY NR 8 J Czarniecki-A Marczak 6.5 LU

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 Bye-Bye 1 NS SREDNIA �rednia 50.00
2 NS SREDNIA �rednia 50.00
3 NS SREDNIA �rednia 50.00
4 NS SREDNIA �rednia 50.00
2 A Potrzyszcz-M Wróbel 6.5 LU/SW 5 NS -400 42.50
6 NS +500 60.00
7 NS +630 60.00
8 NS +170 35.00
3 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 9 NS +300 75.00
10 NS -600 30.00
11 NS -500 20.00
12 NS +110 85.00
4 G Szarafin-A Szymański 5.5 LU 13 NS -200 25.00
14 NS 7NTx E C6 -1 +100 100.00
15 NS +620 72.50
16 NS -620 10.00
5 B Łuczka-D Sarzyński LU 17 NS -500 52.50
18 NS +680 62.50
19 NS +110 52.50
20 NS -110 55.00
6 W Teresiński-P Zawi�lak 8.0 LU 21 NS +650 67.50
22 NS -1100 32.50
23 NS -100 5.00
24 NS +100 77.50
7 A Lipczyński-B Żenkin 3.0 SW 25 NS -650 42.50
26 NS +200 75.00
27 NS -50 37.50
28 NS +80 55.00
------
WYNIK 51.07%
+/- 1.25%
------
RAZEM 52.32%

Protokoły

Turniej Par MZ Nr 43 "MAXY-SALDO"
"TPD-1" 30.09.2010 rok
Opłata startowa 51,00 zł.+SM 14,00 zł.

ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2

N/NIKT P A72 E/NS P A1094
C A6 C A873
K A10964 K 642
T A54 T 72
P 84 P KQ65 P KQJ7 P 62
C 2 C KQ75 C 52 C KJ106
K KJ53 K Q72 K 107 K K853
T KQ10732 T J9 T AQ965 T K108
P J1093 P 853
C J109843 C Q94
K 8 K AQJ9
T 86 T J43

ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- --------------------------------------------
8 1 SREDNIA �rednia 20.0 20.0 8 1 SREDNIA �rednia 20.0 20.0
6 2 2C N PK +1 140 30.0 10.0 6 2 50 30.0 10.0
7 5 4Cx N CK -4 -800 0.0 40.0 7 5 -110 15.0 25.0
4 3 3C N PK = 140 30.0 10.0 4 3 -110 15.0 25.0

ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4

S/EW P 64 W/OBIE P Q8
C K1082 C QJ109
K AK84 K A653
T K43 T AQ8
P 873 P Q10952 P KJ1042 P A97653
C J75 C 63 C AK753 C 86
K Q97 K 1065 K 84 K K10
T J875 T A62 T 6 T 1072
P AKJ P ==
C AQ94 C 42
K J32 K QJ972
T Q109 T KJ9543

ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- --------------------------------------------
8 1 SREDNIA �rednia 20.0 20.0 8 1 SREDNIA �rednia 20.0 20.0
6 2 450 20.0 20.0 6 2 -650 14.0 26.0
7 5 450 20.0 20.0 7 5 -680 10.0 30.0
4 3 450 20.0 20.0 4 3 -100 36.0 4.0

ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6

N/NS P 94 E/EW P A542
C 764 C AK4
K Q874 K 6
T KQ83 T AJ985
P AJ10 P Q632 P QJ9 P K106
C KJ5 C 82 C Q83 C J107652
K A52 K KJ106 K J105 K KQ7
T J1095 T A72 T Q642 T 7
P K875 P 873
C AQ1093 C 9
K 93 K A98432
T 64 T K103

ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- --------------------------------------------
5 4 -150 32.0 8.0 5 4 550 30.0 10.0
8 2 -400 17.0 23.0 8 2 500 24.0 16.0
7 3 -460 11.0 29.0 7 3 130 6.0 34.0
1 6 �rednia 20.0 20.0 1 6 �rednia 20.0 20.0

ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8

S/OBIE P 54 W/NIKT P J9865
C AK93 C 94
K A65 K AKQ95
T 9876 T A
P J932 P KQ P 1032 P A4
C 1072 C J865 C AQ62 C K10853
K K974 K J1032 K J1086 K 72
T J5 T 1043 T 53 T KJ76
P A10876 P KQ7
C Q4 C J7
K Q8 K 43
T AKQ2 T Q109842

ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- --------------------------------------------
5 4 600 18.0 22.0 5 4 170 14.0 26.0
8 2 630 24.0 16.0 8 2 170 14.0 26.0
7 3 600 18.0 22.0 7 3 420 32.0 8.0
1 6 �rednia 20.0 20.0 1 6 �rednia 20.0 20.0

ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10

N/EW P KJ6 E/OBIE P Q84
C 653 C 9843
K 97542 K Q97
T Q10 T 542
P 94 P 105 P A6 P J109
C 1072 C K984 C 1072 C AQJ5
K Q863 K AK10 K AJ108652 K K4
T AJ94 T K876 T K T J1096
P AQ8732 P K7532
C AQJ C K6
K J K 3
T 532 T AQ873

ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- --------------------------------------------
2 7 170 15.0 25.0 2 7 -600 12.0 28.0
6 5 170 15.0 25.0 6 5 -150 36.0 4.0
8 3 300 30.0 10.0 8 3 -600 12.0 28.0
1 4 �rednia 20.0 20.0 1 4 �rednia 20.0 20.0

ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12

S/NIKT P 98762 W/NS P KJ1084
C 9765 C AQ8632
K 5 K 72
T 763 T ==
P 3 P K5 P 975 P 632
C A10843 C KQ C KJ954 C 10
K J10732 K AQ984 K AK10 K J86543
T 104 T AQJ8 T 76 T AQJ
P AQJ104 P AQ
C J2 C 7
K K6 K Q9
T K952 T K10985432

ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- --------------------------------------------
2 7 -150 31.0 9.0 2 7 -200 17.0 23.0
6 5 -300 21.0 19.0 6 5 -300 9.0 31.0
8 3 -500 8.0 32.0 8 3 110 34.0 6.0
1 4 �rednia 20.0 20.0 1 4 �rednia 20.0 20.0

ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14

N/OBIE P 87 E/NIKT P 10987432
C 1054 C A
K KJ10742 K 98543
T Q2 T ==
P K105 P QJ42 P AQ P KJ6
C K3 C QJ86 C J9 C KQ82
K 95 K 86 K KJ1062 K AQ7
T AK9754 T J63 T AKQ9 T J53
P A963 P 5
C A972 C 1076543
K AQ3 K ==
T 108 T 1087642

ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- --------------------------------------------
3 1 SREDNIA �rednia 20.0 20.0 3 1 SREDNIA �rednia 20.0 20.0
7 6 -100 18.0 22.0 7 6 6NT E P5 = -990 16.0 24.0
8 4 -200 10.0 30.0 8 4 7NTx E C6 -1 100 40.0 0.0
2 5 130 32.0 8.0 2 5 6NTx E C6 = -1230 4.0 36.0

ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16

S/NS P AQJ65 W/EW P AJ65
C A732 C J4
K K43 K A75
T 7 T Q1082
P 107 P 983 P K92 P Q1084
C K964 C 1085 C 10875 C AKQ32
K A852 K J1076 K Q1063 K J9
T A54 T K92 T A4 T J7
P K42 P 73
C QJ C 96
K Q9 K K842
T QJ10863 T K9653

ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- --------------------------------------------
3 1 SREDNIA �rednia 20.0 20.0 3 1 SREDNIA �rednia 20.0 20.0
7 6 620 29.0 11.0 7 6 -50 22.0 18.0
8 4 620 29.0 11.0 8 4 -620 4.0 36.0
2 5 -100 2.0 38.0 2 5 200 34.0 6.0

ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18

N/NIKT P KJ E/NS P 7652
C J109742 C K64
K 54 K AK6
T J93 T K74
P A74 P 1065 P J94 P AK1083
C A6 C 3 C J103 C 9
K 9862 K AKQ1073 K QJ5 K 108432
T AK108 T Q72 T 10952 T J8
P Q9832 P Q
C KQ85 C AQ8752
K J K 97
T 654 T AQ63

ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- --------------------------------------------
3 6 -520 16.0 24.0 3 6 680 25.0 15.0
4 2 -490 23.0 17.0 4 2 500 10.0 30.0
1 7 �rednia 20.0 20.0 1 7 �rednia 20.0 20.0
8 5 -500 21.0 19.0 8 5 680 25.0 15.0

ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20

S/EW P A1072 W/OBIE P K83
C Q743 C A63
K 9876 K K1074
T 3 T AK3
P KQ9543 P J8 P AJ9 P Q10652
C 986 C J52 C KJ984 C 10
K A2 K J1043 K 5 K AQJ6
T AJ T Q1095 T J1092 T Q54
P 6 P 74
C AK10 C Q752
K KQ5 K 9832
T K87642 T 876

ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- --------------------------------------------
3 6 200 29.0 11.0 3 6 -140 16.0 24.0
4 2 -50 10.0 30.0 4 2 -110 22.0 18.0
1 7 �rednia 20.0 20.0 1 7 �rednia 20.0 20.0
8 5 110 21.0 19.0 8 5 -110 22.0 18.0

ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22

N/NS P 9654 E/EW P QJ10982
C AQ54 C Q10765
K A8 K K
T A109 T Q
P KQ P J10872 P A74 P K53
C 8732 C 96 C AK9 C J84
K K7542 K Q93 K == K QJ63
T 63 T Q82 T 10986532 T AK4
P A3 P 6
C KJ10 C 32
K J106 K A10987542
T KJ754 T J7

ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- --------------------------------------------
4 7 660 29.0 11.0 4 7 -660 34.0 6.0
5 3 130 4.0 36.0 5 3 -1100 13.0 27.0
2 1 �rednia 20.0 20.0 2 1 �rednia 20.0 20.0
8 6 650 27.0 13.0 8 6 -1100 13.0 27.0

ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24

S/OBIE P AQ W/NIKT P A874
C QJ73 C 7652
K AK976 K 643
T AK T 108
P K1053 P J972 P KQJ105 P 963
C 64 C AK102 C Q9 C AJ1043
K J108432 K 5 K Q98 K AJ
T J T 10952 T 953 T KQ4
P 864 P 2
C 985 C K8
K Q K K10752
T Q87643 T AJ762

ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- --------------------------------------------
4 7 660 20.0 20.0 4 7 50 25.0 15.0
5 3 1400 38.0 2.0 5 3 -400 4.0 36.0
2 1 �rednia 20.0 20.0 2 1 �rednia 20.0 20.0
8 6 -100 2.0 38.0 8 6 100 31.0 9.0

ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26

N/EW P J1032 E/OBIE P J53
C 53 C AJ106
K A432 K J975
T K104 T K10
P A7 P K54 P Q92 P 1076
C QJ10 C AK9842 C K8 C Q95
K 10975 K 6 K 632 K AQ4
T A862 T QJ3 T 98762 T AQ43
P Q986 P AK84
C 76 C 7432
K KQJ8 K K108
T 975 T J5

ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- --------------------------------------------
5 1 SREDNIA �rednia 20.0 20.0 5 1 SREDNIA �rednia 20.0 20.0
6 4 -650 17.0 23.0 6 4 -120 8.0 32.0
3 2 -600 26.0 14.0 3 2 100 22.0 18.0
8 7 -650 17.0 23.0 8 7 200 30.0 10.0

ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28

S/NIKT P AK1076 W/NS P J63
C J62 C 10763
K A53 K 1084
T 73 T KQ3
P 84 P QJ3 P KQ2 P 1098
C Q943 C 75 C 854 C AK2
K Q6 K 10982 K AJ65 K K973
T AKJ82 T 10964 T 1092 T 875
P 952 P A754
C AK108 C QJ9
K KJ74 K Q2
T Q5 T AJ64

ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- --------------------------------------------
5 1 SREDNIA �rednia 20.0 20.0 5 1 SREDNIA �rednia 20.0 20.0
6 4 140 30.0 10.0 6 4 80 22.0 18.0
3 2 -50 15.0 25.0 3 2 50 16.0 24.0
8 7 -50 15.0 25.0 8 7 80 22.0 18.0