KOPS  (c) L.Szymański'2009                      lech6052(ata)gmail.pl         Czw, 8 Lip 2010

Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OKRĄGLAK-28" 08.07.2010 rok
Opłata startowa 53,00 zł.+SM 16,00 zł.

M-CE NR                               +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
------------------------------------------------------------------
  1   7 Gabriel Szarafin    4.0 LU         60.32   4 110      20,-
        Lech Szymański      7.0 LU
  2   5 Jerzy Grela             LU         56.55   2  80      14,-
        Piotr Zawi¶lak      4.0 LU
  3   6 Piotr Bojanowski    4.0 LU         55.96   1  60
        Wiesław Pawelec     4.0 LU
  4   3 Józef Małysz        4.0 LU         50.99   1  50
        Andrzej Potrzyszcz  4.0 LU
  5   1 Andrzej Marczak     2.5 LU         49.01      40
        Marek Wróbel        2.5 SW
  6   2 Zbigniew Oleszczuk  2.0 LU         43.44      30
        Wiesław Teresiński  4.0 LU
  7   8 Mieczysław Buczek   2.5 LU         42.86      20
        Jan Czarniecki      4.0 LU
  8   4 Janusz Borek            LU         40.88      10
        Bernard Żenkin      1.5 SW
                          -----
                Suma WK =  50.0

Historia
KOPS  (c) L.Szymański'2009                      lech6052(ata)gmail.pl         Czw, 8 Lip 2010

Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OKRĄGLAK-28" 08.07.2010 rok
Opłata startowa 53,00 zł.+SM 16,00 zł.

WYNIKI PARY NR 1  A Marczak-M Wróbel            5.0 LU/SW

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   8 M Buczek-J Czarniecki         6.5 LU       1  EW     ¶rednia  50.00
                                                2  EW     ¶rednia  50.00
                                                3  EW     ¶rednia  50.00
                                                4  EW     ¶rednia  50.00
   6 P Bojanowski-W Pawelec        8.0 LU       5  NS        -500  50.00
                                                6  NS        -100  33.33
                                                7  NS        -630  83.33
                                                8  NS        -110  66.67
   4 J Borek-B Żenkin              1.5 LU/SW    9  NS   +110       83.33
                                               10  NS   +650      100.00
                                               11  NS   +100       50.00
                                               12  NS   +150       33.33
   3 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      13  EW   -130       83.33
                                               14  EW    -50       33.33
                                               15  EW     ¶rednia  50.00
                                               16  EW     ¶rednia  50.00
   7 G Szarafin-L Szymański       11.0 LU      17  NS   +140       33.33
                                               18  NS        -100   0.00
                                               19  NS   +140       50.00
                                               20  NS   +600      100.00
   2 Z Oleszczuk-W Teresiński      6.0 LU      21  EW         +70   0.00
                                               22  EW    -90        0.00
                                               23  EW  -1390       33.33
                                               24  EW        +420 100.00
   5 J Grela-P Zawi¶lak            4.0 LU      25  EW        +630 100.00
                                               26  EW   -400       33.33
                                               27  EW   -430        0.00
                                               28  EW    -50        5.50
                                                                   ------
                                                         WYNIK     49.01%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     49.01%

KOPS  (c) L.Szymański'2009                      lech6052(ata)gmail.pl         Czw, 8 Lip 2010

Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OKRĄGLAK-28" 08.07.2010 rok
Opłata startowa 53,00 zł.+SM 16,00 zł.

WYNIKI PARY NR 2  Z Oleszczuk-W Teresiński      6.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   6 P Bojanowski-W Pawelec        8.0 LU       1  EW  -1440        5.50
                                                2  EW        +170   5.50
                                                3  EW        +110  72.17
                                                4  EW   -650       50.00
   8 M Buczek-J Czarniecki         6.5 LU       5  EW       +1100 100.00
                                                6  EW         +50  33.33
                                                7  EW        +660  83.33
                                                8  EW        +300 100.00
   7 G Szarafin-L Szymański       11.0 LU       9  NS        -100  33.33
                                               10  NS   +170       33.33
                                               11  NS   +100       50.00
                                               12  NS    +50        0.00
   5 J Grela-P Zawi¶lak            4.0 LU      13  NS   +130       16.67
                                               14  NS         -90  33.33
                                               15  NS    +50        5.50
                                               16  NS        -630   5.50
   4 J Borek-B Żenkin              1.5 LU/SW   17  EW   -300        0.00
                                               18  EW   -630        0.00
                                               19  EW   -140       50.00
                                               20  EW   -150       66.67
   1 A Marczak-M Wróbel            5.0 LU/SW   21  NS         -70 100.00
                                               22  NS    +90      100.00
                                               23  NS  +1390       66.67
                                               24  NS        -420   0.00
   3 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      25  EW   -100       33.33
                                               26  EW   -200       66.67
                                               27  EW   -400       33.33
                                               28  EW        +110  72.17
                                                                   ------
                                                         WYNIK     43.44%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     43.44%

KOPS  (c) L.Szymański'2009                      lech6052(ata)gmail.pl         Czw, 8 Lip 2010

Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OKRĄGLAK-28" 08.07.2010 rok
Opłata startowa 53,00 zł.+SM 16,00 zł.

WYNIKI PARY NR 3  J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   4 J Borek-B Żenkin              1.5 LU/SW    1  EW   -460       94.50
                                                2  EW        +420  50.00
                                                3  EW        +110  72.17
                                                4  EW   -650       50.00
   7 G Szarafin-L Szymański       11.0 LU       5  EW        +500  50.00
                                                6  EW        +150 100.00
                                                7  EW        +630  16.67
                                                8  EW         +50   0.00
   8 M Buczek-J Czarniecki         6.5 LU       9  EW        +110 100.00
                                               10  EW   -620       33.33
                                               11  EW        +300 100.00
                                               12  EW   -670        0.00
   1 A Marczak-M Wróbel            5.0 LU/SW   13  NS   +130       16.67
                                               14  NS    +50       66.67
                                               15  NS     ¶rednia  50.00
                                               16  NS     ¶rednia  50.00
   6 P Bojanowski-W Pawelec        8.0 LU      17  NS   +140       33.33
                                               18  NS         -50  33.33
                                               19  NS   +140       50.00
                                               20  NS   +150       33.33
   5 J Grela-P Zawi¶lak            4.0 LU      21  EW        +120  66.67
                                               22  EW        +110  66.67
                                               23  EW   -720      100.00
                                               24  EW    -50        0.00
   2 Z Oleszczuk-W Teresiński      6.0 LU      25  NS   +100       66.67
                                               26  NS   +200       33.33
                                               27  NS   +400       66.67
                                               28  NS        -110  27.83
                                                                   ------
                                                         WYNIK     50.99%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     50.99%

KOPS  (c) L.Szymański'2009                      lech6052(ata)gmail.pl         Czw, 8 Lip 2010

Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OKRĄGLAK-28" 08.07.2010 rok
Opłata startowa 53,00 zł.+SM 16,00 zł.

WYNIKI PARY NR 4  J Borek-B Żenkin              1.5 LU/SW

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   3 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU       1  NS   +460        5.50
                                                2  NS        -420  50.00
                                                3  NS        -110  27.83
                                                4  NS   +650       50.00
   5 J Grela-P Zawi¶lak            4.0 LU       5  EW        +100   0.00
                                                6  EW   -100        0.00
                                                7  EW        +660  83.33
                                                8  EW        +150  66.67
   1 A Marczak-M Wróbel            5.0 LU/SW    9  EW   -110       16.67
                                               10  EW   -650        0.00
                                               11  EW   -100       50.00
                                               12  EW   -150       66.67
   8 M Buczek-J Czarniecki         6.5 LU      13  EW   -200       16.67
                                               14  EW   -100        0.00
                                               15  EW   -100       50.00
                                               16  EW        +600  27.83
   2 Z Oleszczuk-W Teresiński      6.0 LU      17  NS   +300      100.00
                                               18  NS   +630      100.00
                                               19  NS   +140       50.00
                                               20  NS   +150       33.33
   7 G Szarafin-L Szymański       11.0 LU      21  NS        -200   0.00
                                               22  NS         -50  66.67
                                               23  NS  +1390       66.67
                                               24  NS        -110  66.67
   6 P Bojanowski-W Pawelec        8.0 LU      25  EW   -200        0.00
                                               26  EW   -750        0.00
                                               27  EW   -140      100.00
                                               28  EW     ¶rednia  50.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK     40.88%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     40.88%

KOPS  (c) L.Szymański'2009                      lech6052(ata)gmail.pl         Czw, 8 Lip 2010

Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OKRĄGLAK-28" 08.07.2010 rok
Opłata startowa 53,00 zł.+SM 16,00 zł.

WYNIKI PARY NR 5  J Grela-P Zawi¶lak            4.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   7 G Szarafin-L Szymański       11.0 LU       1  EW   -940       50.00
                                                2  EW        +590  94.50
                                                3  EW        +100   5.50
                                                4  EW   -650       50.00
   4 J Borek-B Żenkin              1.5 LU/SW    5  NS        -100 100.00
                                                6  NS   +100      100.00
                                                7  NS        -660  16.67
                                                8  NS        -150  33.33
   6 P Bojanowski-W Pawelec        8.0 LU       9  EW   -110       16.67
                                               10  EW   -140      100.00
                                               11  EW   -500        0.00
                                               12  EW   -630       33.33
   2 Z Oleszczuk-W Teresiński      6.0 LU      13  EW   -130       83.33
                                               14  EW         +90  66.67
                                               15  EW    -50       94.50
                                               16  EW        +630  94.50
   8 M Buczek-J Czarniecki         6.5 LU      17  EW   -140       66.67
                                               18  EW   -620       33.33
                                               19  EW   -140       50.00
                                               20  EW   -150       66.67
   3 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      21  NS        -120  33.33
                                               22  NS        -110  33.33
                                               23  NS   +720        0.00
                                               24  NS    +50      100.00
   1 A Marczak-M Wróbel            5.0 LU/SW   25  NS        -630   0.00
                                               26  NS   +400       66.67
                                               27  NS   +430      100.00
                                               28  NS    +50       94.50
                                                                   ------
                                                         WYNIK     56.55%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     56.55%

KOPS  (c) L.Szymański'2009                      lech6052(ata)gmail.pl         Czw, 8 Lip 2010

Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OKRĄGLAK-28" 08.07.2010 rok
Opłata startowa 53,00 zł.+SM 16,00 zł.

WYNIKI PARY NR 6  P Bojanowski-W Pawelec        8.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   2 Z Oleszczuk-W Teresiński      6.0 LU       1  NS  +1440       94.50
                                                2  NS        -170  94.50
                                                3  NS        -110  27.83
                                                4  NS   +650       50.00
   1 A Marczak-M Wróbel            5.0 LU/SW    5  EW        +500  50.00
                                                6  EW        +100  66.67
                                                7  EW        +630  16.67
                                                8  EW        +110  33.33
   5 J Grela-P Zawi¶lak            4.0 LU       9  NS   +110       83.33
                                               10  NS   +140        0.00
                                               11  NS   +500      100.00
                                               12  NS   +630       66.67
   7 G Szarafin-L Szymański       11.0 LU      13  EW   -200       16.67
                                               14  EW        +120 100.00
                                               15  EW   -200        5.50
                                               16  EW        +600  27.83
   3 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      17  EW   -140       66.67
                                               18  EW         +50  66.67
                                               19  EW   -140       50.00
                                               20  EW   -150       66.67
   8 M Buczek-J Czarniecki         6.5 LU      21  EW        +100  33.33
                                               22  EW        +140 100.00
                                               23  EW  -1390       33.33
                                               24  EW        +170  66.67
   4 J Borek-B Żenkin              1.5 LU/SW   25  NS   +200      100.00
                                               26  NS   +750      100.00
                                               27  NS   +140        0.00
                                               28  NS     ¶rednia  50.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK     55.96%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     55.96%

KOPS  (c) L.Szymański'2009                      lech6052(ata)gmail.pl         Czw, 8 Lip 2010

Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OKRĄGLAK-28" 08.07.2010 rok
Opłata startowa 53,00 zł.+SM 16,00 zł.

WYNIKI PARY NR 7  G Szarafin-L Szymański       11.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   5 J Grela-P Zawi¶lak            4.0 LU       1  NS   +940       50.00
                                                2  NS        -590   5.50
                                                3  NS        -100  94.50
                                                4  NS   +650       50.00
   3 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU       5  NS        -500  50.00
                                                6  NS        -150   0.00
                                                7  NS        -630  83.33
                                                8  NS         -50 100.00
   2 Z Oleszczuk-W Teresiński      6.0 LU       9  EW        +100  66.67
                                               10  EW   -170       66.67
                                               11  EW   -100       50.00
                                               12  EW    -50      100.00
   6 P Bojanowski-W Pawelec        8.0 LU      13  NS   +200       83.33
                                               14  NS        -120   0.00
                                               15  NS   +200       94.50
                                               16  NS        -600  72.17
   1 A Marczak-M Wróbel            5.0 LU/SW   17  EW   -140       66.67
                                               18  EW        +100 100.00
                                               19  EW   -140       50.00
                                               20  EW   -600        0.00
   4 J Borek-B Żenkin              1.5 LU/SW   21  EW        +200 100.00
                                               22  EW         +50  33.33
                                               23  EW  -1390       33.33
                                               24  EW        +110  33.33
   8 M Buczek-J Czarniecki         6.5 LU      25  EW        +120  66.67
                                               26  EW        +200 100.00
                                               27  EW   -170       66.67
                                               28  EW        +110  72.17
                                                                   ------
                                                         WYNIK     60.32%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     60.32%

KOPS  (c) L.Szymański'2009                      lech6052(ata)gmail.pl         Czw, 8 Lip 2010

Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OKRĄGLAK-28" 08.07.2010 rok
Opłata startowa 53,00 zł.+SM 16,00 zł.

WYNIKI PARY NR 8  M Buczek-J Czarniecki         6.5 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   1 A Marczak-M Wróbel            5.0 LU/SW    1  NS     ¶rednia  50.00
                                                2  NS     ¶rednia  50.00
                                                3  NS     ¶rednia  50.00
                                                4  NS     ¶rednia  50.00
   2 Z Oleszczuk-W Teresiński      6.0 LU       5  NS       -1100   0.00
                                                6  NS         -50  66.67
                                                7  NS        -660  16.67
                                                8  NS        -300   0.00
   3 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU       9  NS        -110   0.00
                                               10  NS   +620       66.67
                                               11  NS        -300   0.00
                                               12  NS   +670      100.00
   4 J Borek-B Żenkin              1.5 LU/SW   13  NS   +200       83.33
                                               14  NS   +100      100.00
                                               15  NS   +100       50.00
                                               16  NS        -600  72.17
   5 J Grela-P Zawi¶lak            4.0 LU      17  NS   +140       33.33
                                               18  NS   +620       66.67
                                               19  NS   +140       50.00
                                               20  NS   +150       33.33
   6 P Bojanowski-W Pawelec        8.0 LU      21  NS        -100  66.67
                                               22  NS        -140   0.00
                                               23  NS  +1390       66.67
                                               24  NS        -170  33.33
   7 G Szarafin-L Szymański       11.0 LU      25  NS        -120  33.33
                                               26  NS        -200   0.00
                                               27  NS   +170       33.33
                                               28  NS        -110  27.83
                                                                   ------
                                                         WYNIK     42.86%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     42.86%


Protokoły
Turniej Par MZ Nr 28 "MAXY"
"OKRĄGLAK-28" 08.07.2010 rok
Opłata startowa 53,00 zł.+SM 16,00 zł.

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------  -----------------------------
   8   1  ¶rednia  50.0  50.0     8   1  ¶rednia  50.0  50.0  
   6   2 1440      94.5   5.5     6   2     -170  94.5   5.5  
   7   5  940      50.0  50.0     7   5     -590   5.5  94.5  
   4   3  460       5.5  94.5     4   3     -420  50.0  50.0  

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------  -----------------------------
   8   1  ¶rednia  50.0  50.0     8   1  ¶rednia  50.0  50.0  
   6   2     -110  27.8  72.2     6   2  650      50.0  50.0  
   7   5     -100  94.5   5.5     7   5  650      50.0  50.0  
   4   3     -110  27.8  72.2     4   3  650      50.0  50.0  

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------  -----------------------------
   5   4     -100 100.0   0.0     5   4  100     100.0   0.0  
   8   2    -1100   0.0 100.0     8   2      -50  66.7  33.3  
   7   3     -500  50.0  50.0     7   3     -150   0.0 100.0  
   1   6     -500  50.0  50.0     1   6     -100  33.3  66.7  

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------  -----------------------------
   5   4     -660  16.7  83.3     5   4     -150  33.3  66.7  
   8   2     -660  16.7  83.3     8   2     -300   0.0 100.0  
   7   3     -630  83.3  16.7     7   3      -50 100.0   0.0  
   1   6     -630  83.3  16.7     1   6     -110  66.7  33.3  

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------  -----------------------------
   2   7     -100  33.3  66.7     2   7  170      33.3  66.7  
   6   5  110      83.3  16.7     6   5  140       0.0 100.0  
   8   3     -110   0.0 100.0     8   3  620      66.7  33.3  
   1   4  110      83.3  16.7     1   4  650     100.0   0.0  

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------  -----------------------------
   2   7  100      50.0  50.0     2   7   50       0.0 100.0  
   6   5  500     100.0   0.0     6   5  630      66.7  33.3  
   8   3     -300   0.0 100.0     8   3  670     100.0   0.0  
   1   4  100      50.0  50.0     1   4  150      33.3  66.7  

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------  -----------------------------
   3   1  130      16.7  83.3     3   1   50      66.7  33.3  
   7   6  200      83.3  16.7     7   6     -120   0.0 100.0  
   8   4  200      83.3  16.7     8   4  100     100.0   0.0  
   2   5  130      16.7  83.3     2   5      -90  33.3  66.7  

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------  -----------------------------
   3   1  ¶rednia  50.0  50.0     3   1  ¶rednia  50.0  50.0  
   7   6  200      94.5   5.5     7   6     -600  72.2  27.8  
   8   4  100      50.0  50.0     8   4     -600  72.2  27.8  
   2   5   50       5.5  94.5     2   5     -630   5.5  94.5  

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------  -----------------------------
   3   6  140      33.3  66.7     3   6      -50  33.3  66.7  
   4   2  300     100.0   0.0     4   2  630     100.0   0.0  
   1   7  140      33.3  66.7     1   7     -100   0.0 100.0  
   8   5  140      33.3  66.7     8   5  620      66.7  33.3  

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------  -----------------------------
   3   6  140      50.0  50.0     3   6  150      33.3  66.7  
   4   2  140      50.0  50.0     4   2  150      33.3  66.7  
   1   7  140      50.0  50.0     1   7  600     100.0   0.0  
   8   5  140      50.0  50.0     8   5  150      33.3  66.7  

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------  -----------------------------
   4   7     -200   0.0 100.0     4   7      -50  66.7  33.3  
   5   3     -120  33.3  66.7     5   3     -110  33.3  66.7  
   2   1      -70 100.0   0.0     2   1   90     100.0   0.0  
   8   6     -100  66.7  33.3     8   6     -140   0.0 100.0  

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------  -----------------------------
   4   7 1390      66.7  33.3     4   7     -110  66.7  33.3  
   5   3  720       0.0 100.0     5   3   50     100.0   0.0  
   2   1 1390      66.7  33.3     2   1     -420   0.0 100.0  
   8   6 1390      66.7  33.3     8   6     -170  33.3  66.7  

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------  -----------------------------
   5   1     -630   0.0 100.0     5   1  400      66.7  33.3  
   6   4  200     100.0   0.0     6   4  750     100.0   0.0  
   3   2  100      66.7  33.3     3   2  200      33.3  66.7  
   8   7     -120  33.3  66.7     8   7     -200   0.0 100.0  

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW
-----------------------------  -----------------------------
   5   1  430     100.0   0.0     5   1   50      94.5   5.5  
   6   4  140       0.0 100.0     6   4  ¶rednia  50.0  50.0  
   3   2  400      66.7  33.3     3   2     -110  27.8  72.2  
   8   7  170      33.3  66.7     8   7     -110  27.8  72.2